Archív článkov

Predškoláci v škole

16.03.2017 17:38
V rámci dlhoročnej spolupráce so základnými školami navštívili naši predškoláci III. ZŠ na ulici Moskovská 1 v Michalovciach. Už vo vestibule ich privítala pani riaditeľka Mgr. Marta Dacejová a popriala im pekné zážitky v škole. V 1.ročníku sa zúčastnili interaktívnej hodiny, ktorú viedla pani...

—————

Rodičia priznávajú, že sa s deťmi nehrajú

01.03.2017 17:29
eduworld.sk/cd/martina-matejova/3188/rodicia-priznavaju-ze-sa-s-detmi-nehraju

—————

Planetárium v VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

15.02.2017 00:00
Dňa 15.februára 2017 sa 5-6 ročné deti veľkých tried – predškoláci stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné...

—————

Prehnaný strach rodičov môže deťom ublížiť

11.02.2017 20:52
Dnešní rodičia sa bezpochyby nachádzajú pod veľkým tlakom. Byť rodičom v rýchlom čase plnom technologických vymožeností, súťaživosti a dravosti, či stresu z možnej straty rodinných príjmov, prispieva k zvyšovaniu úzkosti. Spoločnosť už považuje stres za prirodzene sa vyskytujúci jav. Rodičia tiež...

—————

Keď sa deti pýtajú

11.02.2017 20:49
Ako rodičia intuitívne cítime, že svoje deti ľúbime nadovšetko. Hovoríme, že sú pre nás najdôležitejšie v živote a všetko, čo robíme, robíme pre nich. Ľúbime svoje deti viac ako svoj život. Je to pravdepodobne tá najčistejšia forma lásky.Lenže naše činy sa od slov a pocitov môžu často líšiť. To,...

—————

Hovoriť deťom vždy celú pravdu?

11.02.2017 20:43
  Mali by deti vždy počuť celú pravdu? Žanet Kollárová     Mali by deti vždy počuť celú pravdu?   Rodičia majú veľkú zodpovednosť za výchovu svojich detí a chcú mať s nimi priateľské vzťahy, ale často majú dilemu, do akej miery deťom hovoriť o veciach, ktoré by...

—————

Fašiangový karneval

08.02.2017 00:00
Dňa  8. februára sa konal v našej MŠ Fašiangový karneval, na ktorom sa predstavili a zabávali masky od výmyslu sveta. Deti zo všetkých tried prekvapili krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónmi a konfetami  celé dopoludnie. Z vyzdobených tried našej...

—————

Prečo potrebujeme umenie pre zdravý vývoj dieťaťa

24.01.2017 13:17
eduworld.sk/cd/eva-chmelikova/2121/preco-potrebujeme-umenie-pre-zdravy-vyvoj-dietata

—————

Mikuláš s anjelom nadeľujú

06.12.2016 00:00
Už tradične každý rok sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a poslušné, ale...

—————

Rozprávková noc v materskej škole 24.11.2016

24.11.2016 00:00
Predškoláci z MŠ Leningradská 1, Michalovce prežili nezabudnuteľnú noc, plnú zábavy, zážitkov a dobrodružstiev. Niektoré deti prvýkrát strávili noc bez svojich rodičov, spolu s pani učiteľkami v materskej škole. Ale vôbec sa nebáli, neplakali, pretože bohatý program ich tak pohltil, že ani nemali...

—————