Deň rodiny v našej MŠ 14.6.2017

Ako sme oslávili Deň rodiny

15.06.2017 14:40
„Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodarne pôsobí na život každého z nás.“ ...a tak blahodarne a milo na nás zapôsobilo aj podujatie plné príjemnej rodinnej pohody a slnečných lúčov v areáli našej MŠ Leningradská 1, Michalovce. V...

—————


XVI.ročník mestskej olympiády materských škôl

Uskutočnila sa mestská olympiáda

08.06.2017 19:18
XVI. ROČNÍK MESTSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY MATERSKÝCH ŠKÔL 7.júna 2017 sa uskutočnil XVI. ročník mestskej športovej olympiády  materských škôl s cieľom plnenia olympijského odznaku všestrannosti kategórie „A“  pre šk. rok 2016/2017. Našu MŠ úspešne reprezentovali štyri deti, a to...

—————


Baby basketbal

Detský basketbal v našej MŠ

01.06.2017 00:00
Ďalším deťom sme predstavili Baby basketbal Basketbalový klub 1.BK Michalovce organizuje pre podporu pohybovej aktivity detí a pre zvýšenie popularizáciu basketbalu v našom meste projekt Baby basketbal. Po dvoch vydarených minulo týždňových predstaveniach sme tento krát navštívili IX.MŠ na ul. J....

—————


Slávik v MŠ 2017

Slávik v našej MŠ

26.04.2017 00:22
Už tradične každý rok prebieha v jarných mesiacoch spevácka súťaž Slávik v MŠ. Zúčastňujú sa jej  detí všetkých mestských materských škôl v Michalovciach. Organizátorom súťaže  je stále iná materská škola v spolupráci s MsÚ a ZUŠ . Tento rok sme pripravovali súťaž v našej materskej škole....

—————


Deň Zeme 2017

Deň Zeme v našej MŠ

21.04.2017 23:56
Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, 21.apríla 2017, sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Vedieme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť prírody,  uvedomovali si nebezpečenstvo jej...

—————


Návšteva predškolákov v III. ZŠ Moskovská 1, Michalovce

Predškoláci v škole

16.03.2017 17:38
V rámci dlhoročnej spolupráce so základnými školami navštívili naši predškoláci III. ZŠ na ulici Moskovská 1 v Michalovciach. Už vo vestibule ich privítala pani riaditeľka Mgr. Marta Dacejová a popriala im pekné zážitky v škole. V 1.ročníku sa zúčastnili interaktívnej hodiny, ktorú viedla pani...

—————


Návšteva planetária

Planetárium v VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

15.02.2017 00:00
Dňa 15.februára 2017 sa 5-6 ročné deti veľkých tried – predškoláci stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné...

—————


Karneval v MŠ

Fašiangový karneval

08.02.2017 00:00
Dňa  8. februára sa konal v našej MŠ Fašiangový karneval, na ktorom sa predstavili a zabávali masky od výmyslu sveta. Deti zo všetkých tried prekvapili krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónmi a konfetami  celé dopoludnie. Z vyzdobených tried našej...

—————


Mikuláš v MŠ

Mikuláš s anjelom nadeľujú

06.12.2016 00:00
Už tradične každý rok sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a poslušné, ale...

—————


Rozprávková noc v MŠ

Rozprávková noc v materskej škole 24.11.2016

24.11.2016 00:00
Predškoláci z MŠ Leningradská 1, Michalovce prežili nezabudnuteľnú noc, plnú zábavy, zážitkov a dobrodružstiev. Niektoré deti prvýkrát strávili noc bez svojich rodičov, spolu s pani učiteľkami v materskej škole. Ale vôbec sa nebáli, neplakali, pretože bohatý program ich tak pohltil, že ani nemali...

—————


Mestská liga materských škôl v pohybovej zdatnosti ,,O pohár primátora mesta Michalovce"

Naši predškoláci sa zúčastnili

12.11.2016 16:10
9.novembra 2016 sa konalo 1. kolo Mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Tento rok to bol už VII.ročník tejto športovej súťaže, na ktorom sa zúčastňujú stále 4 deti z každej materskej školy v meste. Súťažia v štyroch športových disciplínach: 1....

—————


Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl 4.november 2016

04.11.2016 09:24
SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR Deň materských škôl na Slovensku Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie...

—————


Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc - predškoláci v školskej knižnici ZŠ

24.10.2016 21:11
Medzinárodný deň školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je...

—————


Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility v našej MŠ

22.09.2016 14:07
Európsky týždeň mobility Mestá a obce mali možnosť zapojiť sa do najväčšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách v dňoch 16. až 22. septembra. ETM na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci...

—————


30.výročie MŠ - slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia k 30. výročiu MŠ

08.09.2016 17:12
 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 30. VÝROČIU MŠ 12. mája 2016 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostná akadémia k 30.výročiu našej Materskej školy Leningradská 1, Michalovce pod názvom ,,Domček veselých detí". Po slávnostnom privítaní pani riaditeľky Evy Kostovčíkovej nasledoval...

—————