Rozprávková noc v MŠ

Rozprávková noc v materskej škole 24.11.2016

02.12.2016 20:06
Predškoláci z MŠ Leningradská 1, Michalovce prežili nezabudnuteľnú noc, plnú zábavy, zážitkov a dobrodružstiev. Niektoré deti prvýkrát strávili noc bez svojich rodičov, spolu s pani učiteľkami v materskej škole. Ale vôbec sa nebáli, neplakali, pretože bohatý program ich tak pohltil, že ani nemali...

—————


Mestská liga materských škôl v pohybovej zdatnosti ,,O pohár primátora mesta Michalovce"

Naši predškoláci sa zúčastnili

12.11.2016 16:10
9.novembra 2016 sa konalo 1. kolo Mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti ,,O pohár primátora mesta Michalovce". Tento rok to bol už VII.ročník tejto športovej súťaže, na ktorom sa zúčastňujú stále 4 deti z každej materskej školy v meste. Súťažia v štyroch športových disciplínach: 1....

—————


Deň materských škôl na Slovensku

Deň materských škôl 4.november 2016

04.11.2016 09:24
SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR Deň materských škôl na Slovensku Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie...

—————


Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc - predškoláci v školskej knižnici ZŠ

24.10.2016 21:11
Medzinárodný deň školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je...

—————


Európsky týždeň mobility

Európsky týždeň mobility v našej MŠ

22.09.2016 14:07
Európsky týždeň mobility Mestá a obce mali možnosť zapojiť sa do najväčšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách v dňoch 16. až 22. septembra. ETM na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci...

—————


30.výročie MŠ - slávnostná akadémia

Slávnostná akadémia k 30. výročiu MŠ

08.09.2016 17:12
 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 30. VÝROČIU MŠ 12. mája 2016 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostná akadémia k 30.výročiu našej Materskej školy Leningradská 1, Michalovce pod názvom ,,Domček veselých detí". Po slávnostnom privítaní pani riaditeľky Evy Kostovčíkovej nasledoval...

—————


Deň detí

Deň detí v našej MŠ

09.06.2016 13:21
Učiteľky jednotlivých tried už od rána pripravili zaujímavé hry pre detí ku ich veľkému sviatku na 1.júna. Po desiate sme sa všetci stretli na školskom dvore a zábava mohla pokračovať aktivitou ,,Trieda baví triedu". Ale najprv deti, z celej MŠ, privítala pani riaditeľka so svojou malou pomocníčkou...

—————


Policajti v MŠ

Ako sa správať bezpečne na ceste

28.05.2016 08:37
V rámci predprimárneho vzdelávania sa dňa 27.5.2016 uskutočnila aktivita, zameraná na zážitkové učenie sa detí, pod názvom ,,Policajti v MŠ". V rozhovore s policajtmi mali deti možnosť uplatniť svoje vedomosti a vlastné skúsenosti o bezpečnosti na ceste. Dozvedeli sa aj veľa nových zaujímavých...

—————


Školská športová olympiáda

Naši malí olympionici

26.05.2016 22:34
Tak ako každý rok, aj tento, sa konala v mesiaci máj naša Školská olympiáda. Deti súťažili v športovom areáli VII.ZŠ na ulici Krymská. Svoje pohybové schopnosti uplatňovali v týchto športových disciplínach: - beh na 10 m /3-4 ročné deti, beh na 20 m /4-5 a 5-6 ročné deti - hod kriketovou...

—————


Deň Zeme 22.apríl 2016

Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2016 16:31
Deň Zeme sme realizovali 22. apríla a v tento deň prišli všetky deti oblečené v zelenom. Veď už aj malí predškoláci vedia, že našu Zem si musíme chrániť, starať sa o ňu, neničiť a nešpiniť ju, aby bola pekná zelená. Deti vedieme k ochrane prírody a životného prostredia hravou formou, rozhovormi,...

—————


Futbalový tréning s ŠK Zemplín Michalovce

Predškoláci na futbalovom tréningu 14.4.2016

14.04.2016 14:17

Dňa 14.apríla 2016 sa deti z triedy predškolákov zúčastnili futbalového tréningu na multifunkčnom ihrisku ZŠ Krymská 5, Michalovce. Mali možnosť vyskúšať si obľúbený šport pod profesionálnym vedením trénerov Športového klubu Zemplín  - Tomáša Kozára, Viktora Kostovčíka a Kamila Kiša. Deti sa na túto aktivitu nesmierne tešili a už ráno prišli do materskej školy športovo oblečené, v dobrej nálade a očakávaní zaujímavej aktivity. Futbalový tréning si užili nielen chlapci, ale aj mnohé dievčatá. A ktovie, či sa práve na tejto akcii neukázal nový športový talent....?

—————


Záverečné kolo Mestskej ligy detí MŠ v pohybovej zdatnosti

4.kolo VI. ročníka Mestskej ligy v pohybovej zdatnosti detí MŠ

14.04.2016 13:54
Dňa 13. apríla 2016 organizovala XI. MŠ Masarykova 30 a Mesto Michalovce 4. záverečné kolo VI. ročníka     Mestskej ligy v pohybovej zdatnosti detí materských škôl O pohár primátora mesta Michalovce. Deti opäť súťažili v dvoch kategóriach - dievčatá a chlapci. Svoje pohybové zdatnosti...

—————


Výtvarná aktivita Dúhová paleta

VI. ročník výtvarnej aktivity Dúhová paleta 13.4.2016

13.04.2016 17:59
Regionálna organizácia Spoločnosť pre predškolskú výchovu a Cirkevná materská škola bl.b. V. Hopku organizovali už VI. ročník výtvarnej aktivity Dúhová paleta. Každoročne sa táto aktivita koná na inej MŠ a zúčastňujú sa jej 2 deti z každej materskej školy. Tento rok reprezentovali našu MŠ dvaja...

—————


Spevácka súťaž Zlatý slávik v MŠ

Naši speváci na súťaži Zlatý slávik 6.4.2016

06.04.2016 16:18
Najlepší speváci z tried predškolákov reprezentovali našu MŠ na mestskej súťaži v speve moderných a ľudových piesní. Táto súťaž sa koná každoročne v rámci všetkých mestských materských škôl a realizuje sa stále v inej MŠ. Tento rok sa mestské kolo Zlatého slávika uskutočnilo v IV. MŠ na ulici...

—————


Spolupráca so základnými školami

Predškoláci v ZŠ

06.04.2016 15:57
V rámci spolupráce so základnými školami sa uskutočnilo viacero stretnutí predškolákov so staršími kamarátmi a učiteľmi ZŠ. Budúci prváci navštívili VII.ZŠ Krymská 5, III.ZŠ Moskovská 1 a Cirkevnú základnú školu. Mali možnosť prezrieť si triedy, vyskúšať si sedieť v prváckych laviciach, ale aj...

—————


Svetový deň vody

Deň vody v našej materskej škole

22.03.2016 15:32
 V našej materskej škole si každoročne pripomíname Svetový deň vody, ktorý je stanovený na 22. marca. S deťmi realizujeme rozhovory, ktoré im priblížia kolobeh vody v prírode, kde všade sa voda nachádza a aká je dôležitá pre ľudí, zvieratá, aj rastliny. Na základe rôznych aktivít v...

—————


Súťaž Tami

Zapojili sme sa do súťaže

25.02.2016 21:45
Naša MŠ sa zapojila do súťaže, ktorú vyhlásila mliekáreň Tami. Pani riaditeľka školskej jedálne Ľudka Lukáčová nás oslovila a my sme prijali túto ponuku. Deti troch tried - Veveričky, Stonožka a Rybky vlastnoručne vytvorili svoje logo Tami. Pri práci využili rôzny materiál, netradičné techniky a...

—————


Predškoláci a planetárium

Predškoláci v planetáriu

09.02.2016 14:31
Dňa 9.februára 2016 sa 5-6 ročné deti veľkých tried – predškoláci stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné...

—————


Fašiangový karneval v MŠ

Fašiangový karneval

09.02.2016 14:00
Dňa  4. februára sa konal v našej MŠ Fašiangový karneval, na ktorom sa predstavili a zabávali masky od výmyslu sveta. Deti zo všetkých tried prekvapili krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónmi a konfetami  celé dopludnie....

—————


Mikulášske a Vianočné besiedky

Mikulášske a Vianočné besiedky

09.12.2015 19:16
V čase Mikuláša a blížiaceho sa príchodu Vianoc prebiehajú v  triedach Mikulášske a Vianočné besiedky. Presné termíny sú na nástenkách alebo na našej webovej stránke. V galériách jednotlivých  tried budú postupne publikované aj fotografie z vystúpení detí.

—————


Mestská liga v pohybovej zdatnosti

2. kolo mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti

09.12.2015 18:55
Dňa 9.12.2015 sa konalo 2. kolo VI. ročníka mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce 2015/2016. Športové aktivity prebiehali v telocvični III. ZŠ Moskovská, v spolupráci s II.MŠ Fraňa Kráľa. Našu MŠ reprezentovalo štvorčlenné družstvo predškolákov, v...

—————


Mikuláš v MŠ

Mikuláš s čertom

09.12.2015 18:33
Už tradične každý rok sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš nadeľuje“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a...

—————


Jesenné športovo-turistické vychádzky

Športovo-turistické vychádzky

09.12.2015 18:14
Jesenné športovo-turistické vychádzky V jesenných mesiacoch realizovali jednotlivé triedy športovo-turistické vychádzky zamerané na spoznávanie okolitej prírody, rozširovanie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše. Deti si mali možnosť vyskúšať chôdzu v rôznom...

—————


Mesiac úcty k starším

Stretnutia a aktivity so starými rodičmi

28.10.2015 18:46
Posledný októbrový týždeň sa konali v jednotlivých triedach stretnutia so starými rodičmi v rámci Mesiaca úcty k starším. Deti privítali starých rodičov piesňami, básničkami, scénkami a tančekmi. Pekným programom si ich uctili, potešili a poďakovali sa za starostlivosť a lásku. Stretnutia boli...

—————


VI.ročník v mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti

VI.ročník mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce 2015/2016

21.10.2015 20:29
21.októbra 2015 sa uskutočnilo 1.kolo mestskej ligy v pohybovej zdatnosti pod záštitou primátora mesta. Konalo sa v telocvični ZŠ T.J. Moussona v spolupráci s XXI.MŠ S.H. Vajanského 5. Z každej materskej školy sa mestskej ligy zúčastnilo jedno štvorčlenné družstvo predškolákov, v zložení 2 dievčatá...

—————


Doprava a bezpečnosť na ceste s mestským policajtom 14.10.2015

Doprava a bezpečnosť na ceste

14.10.2015 13:58
14.októbra 2015 navštívil našu materskú školu mestský policajt - preventista Stanislav Bamburák, ktorý pre deti stredných a starších tried pripravil zaujímavé dopoludnie. Pútavou formou im vysvetľoval ako a prečo je potrebné dodržiavať bezpečnosť na ceste, kadiaľ môžu prechádzať chodci cez cestu,...

—————


Európsky deň rodiny a školy

Európsky deň rodiny a školy

01.10.2015 18:15
Dňa 29. septembra 2015  sme  v našej Materskej škole ,,Domček veselých detí“ na ulici Leningradská 1, Michalovce oslávili Európsky deň rodiny a školy. Deti všetkých tried sa zišli na školskom dvore a pozdravili svojich rodičov hymnou našej MŠ.  Deti spolu...

—————