Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci MŠ:

Riaditeľka MŠ: Eva Kostovčíková

Poverená zástup. riad. Iveta Baková

 

Učiteľky jednotlivých tried:

I.trieda, A1, 3-4 ročné deti a integrované do 3 rokov: riaditeľka Eva Kostovčíková                                                                                   Mgr. Dana Lukčová, Iveta Neumeistrová

II.trieda, A2, 5-6 ročné deti: Žanna Rusinová, Iveta Baková

III.trieda, B1, 4-5 ročné deti: Iveta Macková, Mgr. Marianna Rovňáková

IV.trieda, B2, 3-6 deti: Anna Capuličová, Slávka Rafajová

V.trieda, C1, 3-4 ročné deti: Beáta Hujdičová, Bronislava Kostovčíková

VI.trieda, C2, 3-4 ročné: Jana Vargová, Mgr. Anna Pazičová

                                                                         

 

Školská jedáleň:

Riaditeľka školskej jedálne: Ľudmila Lukačová

Zastupujúca riaditeľka školskej jedálne: Bc. Zuzana Hospodárová

Kuchárky: Mária Rimková, Iveta Galandová, Anna Parchovianská

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Školník: Ján Galanda

Upratovačky: Anna Blichová, Anna Michaličková, Slávka Petraničová