Zapracovali hnojivo do pôdy

Zapracovali hnojivo do pôdy