Grafomotorika začína rozcvičením ramena

Grafomotorika začína rozcvičením ramena