Prezentácia v Power Pointe:

Rozlúčka so škôlkou.ppt 


Prezentácia Deň detí.ppt 

Prezentácia Hmyz.ppt 

 

VAŠE DETI SA DOMA NUDIA?

ZAPOJTE SA DO VÝTVARNEJ SÚŤAŽE...

 


Princíp súťaže - deti v škôlkach namaľujú nejaký pekný obrázok na zubnú tému ( napr. ja a môj pán zubár,  zubár bojuje so zubožrútmi, večerné čistenie zúbkov atd.). Technika akou bude obrázok vytvorený je na Vás ( pastelky, farbičky, vodové farby, temperky..) a tiež aj veľkosť a druh papiera.

Deti v škôlkach, ktoré majú obmedzený režim výučby sa tiež budú môcť zapojiť do súťaže a to tak, že daný obrázok odfotí rodič a pošle do 18. 3. 2021 pani učiteľke na e-mailovú adresu: lukcovadana@hotmail.com, ktorá ich pošle do súťaže spoločne.

Pravidlá súťaže - každá pani učiteľka vyberie z danej triedy max. 5 prác, na ktorých sa bude z opačnej strany nachádzať meno, vek, názov práce a kontakt na MŠ.

Víťazi - následne budeme žrebovať 23.3.2021 prvé tri miesta, kde autor obrázku vyhráva cenu pre celú svoju triedu. Okrem týchto troch miest sa budú vyhlasovať tiež ceny za nami zvolenú najoriginálnejšiu prácu a za nami zvolenú najkrajšiu prácu! 

Výhercovia budú vyhlásení na Facebookej stránke:  https://www.facebook.com/ssszl a tiež aj na Instagrame: spolokstudentovzl    

 

Ďakujeme za spoluprácu!


Ahoj deti

Pomaličky sa už blíži jar a spolu s ňou priletia aj niektoré vtáčiky z teplých krajín. Nie všetky sú však odlietavé, niektoré prezimovali na Slovensku celú zimu. Poznáte dobre vtáčiky a viete ich pomenovať? Viete, ktoré prilietajú na jar z teplých krajín? Čo všetko viete o vtáčikoch? Skúste si to zopakovať v prezentácií o vtáčikoch.

              Prezentácia:  Vtáčiky.ppt 

              Pracovný list:    Hniezdo pre vtáčiky.pdf   

 

Mnohé z Vás už dlho neboli v materskej škole a určite Vám chýbajú nielen kamaráti, ale aj aktivity s pani učiteľkami. Čo Vy na to, keby ste si trochu zopakovali matematiku? Je tu pre Vás opäť prezentácia HRAVÁ MATEMATIKA, ktorá preverí Vaše matematické schopnosti a zároveň Vás trošku zabaví.

       Matematika predškoláka.pptx 

 

Deti, zvládli ste dobre matematiku? Tak teraz sa môžete zabaviť na karnevale. Je tu pre Vás prezentácia KARNEVAL. A keď prídete do materskej školy, urobíme si karneval aj tam, v každej triede. Veď predsa karneval môže byť aj trochu neskôr, napríklad v marci alebo aj v apríli. Tešíme sa na Vás.

                  Prezentácia Karneval.pptx 

 

Ahoj deti, určite sa všetci tešíte, keď v zime napadá sneh a môžete sa hrať a športovať. Poznáte všetky zimné športy?

                  Prezentácia Zimné športy.ppt 

 

 

 


Logopedické riekanky na rozvoj reči

Riekanky sú vhodným nástrojom pri rozvíjaní detskej reči. Ak však máte podozrenie na vážnejší problém, nenechávajte to na náhodu a ukážte dieťa logopédovi. /

Naša reč sa stáva pre dieťa prvým návodom, ako hovoriť. Je to však dlhá a namáhavá cesta, aby sa dieťa dopracovalo k tomu, že vysloví správne svoje prvé hlásky, slová či ucelené vety. K tomu, aby sa dieťa naučilo správne rozprávať, mu môžu aktívne dopomôcť i rodičia.
Jednou z možných ciest je využívať logopedické riekanky, ktoré dokážu deťom pomôcť pri rozvoji ich reči predovšetkým v období fixácie výslovnosti hlások a tiež v etape automatizácie hlások a ich zaradenia do bežnej reči. Tieto obdobia sú náročné na opravu, keďže dieťa sa musí učiť zabúdať na nesprávnu výslovnosť, ktorú si osvojilo a použiť hlásku nanovo správne. Malé deti je v tomto období veľmi ťažké motivovať, a preto je vhodné, ak sa aj rodič zapojí do snahy o ich správne učenie.
Pre deti predškolského veku sú na fixovanie nových hlások ideálne rytmické riekanky, básničky alebo vyčítanky, ktoré si dieťa vďaka rytmu ľahko zafixuje.

Vývin detskej reči
Reč sa u detí začína vyvíjať okolo prvého roka života. Za prvé slová sa už pokladajú slabiky alebo skupiny slov, ktoré dieťa vyslovuje v spojitosti s určitým javom. Napr. hav-hav vyjadrí psíka alebo mňau označí mačičku.
Ročné dieťa už zvládne asi 6-8 slov, jeden a polročné dieťa asi 30 slov. Dvojročné dieťa využíva už asi 200 slov a od dvoch rokov sa už púšťa do tvorenia viet. Väčšina trojročných detí už plynule používa asi 1000 slov a dokážu pomenovať bežné predmety.
Okolo 4. roku hovoríme o intelektualizácii reči. Tu dochádza k spresneniam vo vyjadreniach. Zlepšuje sa gramatika, aj obsah viet a rastie slovná zásoba.
Päť ročné dieťa už disponuje približne 2000 slovami a šesťročné asi 3000 slovami. Dokáže zreprodukovať svoje zážitky a zvládne opísať, čo sa deje na obrázku a je schopné o tom vytvoriť príbeh. V tomto veku by už výslovnosť dieťaťa mala byť bezchybná.


Nepokazte toho ešte viac
Podľa Františka Kábaleho je najčastejším omylom rodičov detí s nesprávnou výslovnosťou názor, že takémuto dieťaťu treba často hovoriť slová s problematickými hláskami, vety a riekanky s hláskou, ktorú nevie vysloviť a tým sa to naučí. Takéto dieťa sa však často opakovaním naučí vyslovovať hlásku v slove kŕčovito a s prehnaným dôrazom. Nesprávne vyslovovanie hlásky si pripomínaním rodičmi ešte viac zafixuje alebo ju začne vyslovovať iným nesprávnym spôsobom. Napomínanie rodičov je u dieťaťa prvým krokom k vytvoreniu neurózy, koktavosti, rečového negativizmu až neurotickej mlčanlivosti mutizmu.
Logopedická riekanka je vhodná na rozvíjanie detskej reči len v tom prípade, ak je vhodne napísaná a použitá. Podľa odborníkov je vytvorenie dobrej riekanky naozaj ťažké a oveľa ťažšie sú pre tvorcov logopedické riekanky.
Riekanka by mala mať zaujímavú motiváciu, logický a zrozumiteľný obsah primeraný veku dieťaťa. Má mať výrazové prostriedky, určitú literárnu úroveň a zároveň častejší výskyt precvičovanej hlásky v rôznych hláskových skupinách a spojeniach. Najpodstatnejšie je, že v takejto logopedickej riekanke nenájdete žiadne iné hlásky, ktoré sú artikulačne náročnejšie ako precvičovaná hláska. Mnohé známe riekanky sa práve z toho dôvodu v logopedickej praxi nepoužívajú.

Najčastejšie problémy mávajú deti s hláskami C, S, Z, Č, Š, L, R.

Výslovnosť hlásky R.pdf 

Výslovnosť hlásky Č.pdf 

Výslovnosť hlásky S.pdf 

Výslovnosť hlásky Š.pdf

Výslovnosť hlásky B.pdf 

Výslovnosť hlásky P.pdf

 

 

 

 

 


Jednoduché pohybové a poznávacie hry na doma                                                                         

 

Guľovačka v izbe

Ak to nie je možné zrealizovať vonku, môžete si zahrať guľovačku aj v izbe. Zo starých novín si urobte spolu s deťmi „snehové gule“. Keď už dieťa omrzí robiť gule, môžete ich dať všetky na jedno miesto a dieťa sa v nich môže hrať. Potom sa môžete hrať s nimi tak, že si ich dáte do vedra, potom si ich vysypete na hlavu a môžete sa aj navzájom guľovať.

 

Hra na autá

Dieťa je vodič, má v rukách volant a behá po izbe. Rodič je semafor. V ruke môže mať červený alebo zelený balón (loptu). Keď zdvihnete červený, poviete: „Stáť!“ Dieťa sa zastaví. Keď rodič zdvihne zelený balón, dieťa sa opäť pohne. Keď je dieťa staršie, môžete použiť aj oranžový balón.

 

Hra s baterkou

Túto hru môžete hrať večer, keď je tma. Rozsvietenú baterku namierte na podlahu. Úlohou dieťaťa je šliapnuť tam, kde sa objavilo svetlo. Keď sa mu to podarí, môžete zasvietiť na iné miesto. Pri hre sa môžete aj vystriedať, deti si tak s rodičmi užijú veľkú zábavu.

Kocka so zvieratami

Na staršiu kocku, ktorú už nepoužívate na iné účely, nalepte obrázky takých zvierat, ktoré sa ľahko napodobňujú. Kocku potom striedavo hádžte spolu s dieťaťom. Ktorý obrázok zvieraťa padne, také zviera napodobní striedavo rodič i dieťa.

 

Hádzanie do koša

Môžete si pripraviť napríklad kôš na prádlo a niekoľko menších loptičiek. Dieťa hádže loptičky do koša. Keď ich všetky nahádže, môže ich vysypať a začne hádzať odznova.

 

Hľadanie farebných papierikov

Po celom dome alebo byte rozmiestnite farebné lepiace papieriky, ktoré sa používajú na písanie poznámok. Povedzte dieťaťu, aby začalo papieriky hľadať. Papieriky umiestnite tak, aby ich dieťa mohlo samo odlepiť. Nájdené papieriky môže dieťa lepiť na veľký výkres. Ak dieťa už pozná farby, môžete mu pripraviť výkresy v tých farbách, v akých sú aj papieriky. Nájdené papieriky potom lepí na výkresy v rovnakej farbe.

 

Hľadáme plyšovú hračku

Dieťa si vyberie obľúbenú plyšovú hračku. Rodič potom hračku schová a dieťa ju hľadá. Keď dieťa hračku nájde, schová ju ono a hľadá rodič. Ak máte maličkú plyšovú hračku, môžete si ju schovať aj na tele pod sveter. Podobne to môže urobiť aj vaše deiťa a hračku hľadáte vy.

 

Hráme sa na opice

Rodič môže byť stará opica, ktorú napodobňuje dieťa. Vymýšľa rôzne pohyby rukami, nohami, celým telom. Dieťa rodiča napodobňuje a vďaka tejto hre si môže precvičiť celé telo.

 

Skúmanie rukami so zaviazanými očami

Túto hru môže hrať dieťa, ktorému nevadí, keď má chvíľku zaviazané oči. Rodič si pripraví niekoľko hračiek a predmetov. Potom mu vysvetlí, že bude predmety skúmať rukami a bude zisťovať, čo práve drží v ruke. Pokúste sa pripraviť také predmety, ktoré sa od seba líšia tvarom, materiálom, veľkosťou a podobne.

 

Preskakujeme mláky

Z alobalu si vystrihnite nepravidelné oválne útvary, ktoré predstavujú mláku. Alobaly položte na podlahu v izbe. Rodič s dieťaťom behajú po izbe a keď prídu ku „mláke“, musia ju preskočiť.

 

Šatka

Rodič si dá za pás šatku tak, aby jej väčšia časť visela von. Potom behá po byte a dieťa sa pokúša šatku chytiť a vytiahnuť ju z nohavíc. Keď sa mu to podarí, tak si úlohy vymenia a rodič naháňa dieťa. Samozrejme, rodič svoj beh iba predstiera. Dôležité je, aby hra dieťa bavila.

 


13 tipov, ako si s deťmi užiť jar v prírode

 

Jar je konečne tu, príroda sa prebúdza, slniečko láka von... Je to skutočne krásny čas, ktorý by bola škoda nevyužiť. Tak sa teda nechajme nakaziť detskou radosťou a poďme objavovať prírodu spoločne.

 Samozrejme, v čase koronavírusu, dbajme na dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a vyberajte si len také hry, ktoré sú vhodné a bezpečné!

 

1| Zasaďte si niečo – jar je tradične sezónou záhradkárov, ale ak aj vlastnú záhradu nemáte, pestovať sa dá v kvetináčoch. Skúsiť môžete rukolu, rôzne kuchynské bylinky, či cherry paradajky. Pre deti je to tiež výborná skúsenosť – môžu sledovať ako to vo svete rastlín chodí, ukladať malé semienko do zeme, starať sa oň, zalievať a postupne sledovať vznikajúcu rastlinku. A tá radosť, keď sa práca vydarí a môžeme si pochutnať na vlastnej zeleninke – na nezaplatenie!

 2 | Zbierajte bylinky – že tie najlepšie veci v živote bývajú zadarmo potvrdzuje aj naša príroda. Celkom zadarmo v nej môžeme nájsť užitočné rastlinky, ktoré sú navyše chutné aj zdravé. V tomto období po zime, keď čerstvých vitamínov bolo k dispozícii pomenej sú jarné bylinky ako stvorené na doplnenie energie. Naučte svoje deti rozoznávať medvedí cesnak a urobte si domáce pesto, zbierajte mladé púpavové listy a prihoďte ich do šalátu, nasušte si bazové kvety na chutný čaj... A nezabudnite deťom ukázať vďačnosť za všety tieto poklady prírody.

3 | Pozorujte – cestou za bylinkami si určite pozorne všímajte aj svoje okolie. Objavíte púčiky stromov, larvy motýľov, prebúdzajúcich sa slimáčikov... Do batoha si prípadne môžete pribaliť aj lupu a detailnejšie pozorovať lesné mravce či rozličné chrobáčiky. Hlavne nechajte prírodu prúdiť svojim vlastným spôsobom, nezasahujte, buďte len pozorovateľmi. Určite sa mnohému dozviete.

 4 | Ovoniavajte – trénujte svoje zmysly a privoňajte prírode. Skúste zistiť, ako vonia kôra stromov či čerstvá tráva, rozlišujte kvety so zatvorenými očami, iba podľa vône.

5 | Založte si herbár – nazbierajte niekoľko rastliniek a doma ich dajte vysušiť. Po usušení ich prilepte do čistého zošita, rastlinu označte názvom a mesiacom alebo ročným obdobím zberu.  Opakujte pravidelne počas celého roka. Na konci budú mať decká krásny herbár, v ktorom pekne uvidia aké rastliny sa vyskytujú v akom ročnom období.

 

6 | Skáčte do mlák – prvé jarné dažde majú svoje nezameniteľné čaro. Užite si aj daždivé počasie, dovoľte deťom skákať do mlák alebo si rovno sami zaobstarajte gumáky a zaskáčte si spoločne.

 

7 | Prejdite sa zakvitnutým sadom – ak máte vo svojom okolí ovocný sad, rozhodne si nenechajte ujsť čas, keď bude krásne zakvitnutý. Alebo navštívte botanickú záhradu, v jarnom období je to obzvlášť krásny zážitok.

 

8 | Urobte si piknik – využite slnečné dni, zoberte si deku a nejaké dobroty do košíka a dajte si spoločný obed na tráve. Na čerstvom vzduchu všetko chutí inak, vyskúšajte!

 

9 | Počúvajte – skúste si len tak sadnúť v lese na starý pník a bez slovíčka počúvať. Rozlišujte vtáky podľa ich spevu, počúvajte šuchot lístia... Pre deti je to tiež výborná aktivita na upokojenie mysle a cibrenie sluchu, na ktoré v dnešnom hlučnom svete často nie je priestor.

 

 10 | Kreslite kriedami na chodník – zoberte pred dom kriedy a kreslite! Nechajte deti vytvoriť farebné kreácie všetkých druhov. Zapojte sa do diela viacerí a vytvorte spoločný obraz na celý chodník. Fantázii sa predsa medze nekladú!

 

11 | Skáčte „škôlku“ – keď už máte v rukách tie kriedy, poďme si aj trochu zacvičiť. Nakreslite na zem škôlku a naučte svoje deti hru, ktorá neodmysliteľne patrila k tomu vášmu detstvu.

 

12 | Upratujte – urobte pre svoje okolie čosi užitočné! Pozbierajte vo svojom okolí odpadky  Skrášlite svoje životné prostredie a deti naučíte väčšej vnímavosti.

 

13 | Pozorujte západ slnka – ukončite deň spomalením, stíšením a pokojným pozorovaním. Sledujte západ slnka, príchod Mesiaca, či prvé hviezdy na obzore...

  

Vo všetkých aktivitách nezabúdajte rešpektovať prírodu, učte svoje deti ako ju chrániť, pretože to je to najdôležitejšie, čo ich môžete naučiť – byť vnímavým voči svojmu okoliu.  A nie len na jar, ale vo všetkých ročných obdobiach.

 


Pracovné listy pre 3-6 ročné deti zadarmo na stiahnutie:

Aktuálna neľahká situácia sa nás všetkých dotýka. Deti sú doma, rodičia vymýšľajú pre ne rôzne aktivity, a preto sme pripravili 48 jednoduchých pracovných listov na tému ZVIERATKÁ. Stiahnuť si ich môžete v PDF formáte z našej stránky:

infra-slovakia_pracovne_listy_zvieratka.pdf
 

 

Rodičia, zaspievajte si doma spolu s deťmi:

hudbahrou.pf.unipo.sk/?fbclid=IwAR2GSR0i86KYZLZpquGatYAIQPSRQL9cO9p8-vNK86sI9eGz2u-o4Om6Lt4

 

 

 

 

 


Pohybové cvičenia s riekankou 

,,Mamka, ocko zacvičme si spolu"

 

Cvičenie s riekankou pre 3-4 r.

Cvičenie s riekankou pre 4-5r.

Cvičenie s riekankou pre 5-6r.

 

 


Školská zrelosť pred nástupom do ZŠ 

Rodičia predškolákov otestujte svoje dieťa

TESTY SÚ LEN INFORMAČNO-ORIENTAČNÉ:

 

Testovanie školskej zrelosti.pdf

Kresba a úroveň grafomotoriky u predškolákov.pdf 

Grafomotorika_cvicenia.pdf 

Otestujte predškoláka.pdf 

Orientacny test skolskej zrelosti.pdf 

 

 

 

 


Školská zrelosť 

 Vstup do prvej triedy základnej školy predstavuje pre dieťa, ale aj pre rodičov veľkú životnú zmenu. Aby dieťa mohlo zvládnuť túto náročnú situáciu bez vážnejších problémov, malo by byť dobre pripravené. Úspešnosť detí v škole ovplyvňujú biologické faktory, ale významnú úlohu má aj vplyv prostredia a výchovy, preto je veľmi dôležitá spolupráca rodiny a materskej školy. Školská spôsobilosť je pripravenosť dieťa na školu a znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu úspešné osvojenie školských vedomostí a zručností. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené po stránke fyzickej, rozumovej, sociálnej a emocionálnej.


    Kritériá a znaky školskej spôsobilosti 

1. Vek dieťaťa - povinná školská dochádzka začína pre všetky deti, ktoré k 31.8. dosiahli 6 rokov.
2. Telesná vyspelosť a zdravotný stav – posudzuje detský lekár.
3. Rozumová spôsobilosť - dieťa začína realistickejšie chápať svet, rozlišuje časti, detaily obrazu, vie vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi javmi, je schopné zopakovať povedané, slovná zásoba a jej obsah sa rozširujú. Vie sa sústrediť na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju aj dokončiť. Začína spontánny záujem o čísla a písmená.
4. Sociálna a emocionálna spôsobilosť – dieťa sa stretáva s rovesníkmi, je schopné podriadiť sa, rešpektuje učiteľa, je primerane samostatné a primerane svojmu veku nezávislé od rodičov. Pri príchode vie pozdraviť, vie si po sebe upratať hračky a nemá problém hračky požičať. Vie rozoznať hru od povinnosti, vie spolupracovať. Dokáže hovoriť o svojich želaniach, ale aj o tom, čo ho trápi.


Čo by mal vedieť budúci prvák?
• správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
• interpretovať obsah krátkej rozprávky
• poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku
• spočítať predmety do desať
• skákať na jednej nohe, behať, preliezať, chytať a hádzať loptu, robiť kotrmelce
• kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď.)
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
• poznať základné farby (červená, zelená, žltá, modrá atď.)
• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo"
• poznať geometrické tvary - kruh, štvorec, trojuholník
• poznať svoje meno, priezvisko a adresu
• poznať dni v týždni, ročné obdobia
• vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút
• dokončiť začatú prácu alebo hru
• zvyknúť si na nové prostredie a osoby bez väčších problémov
• hrať sa spolu s ostatnými deťmi
• riešiť konflikty a spory s rovesníkmi väčšinou bez bitky, hádky a vzdorovitosti
• pozdraviť, odzdraviť, poďakovať a pod.
• samostatne sa obliekať, obúvať, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na topánkach
• samostatne sa najesť, používať príbor
• samostatne sa obslúžiť na WC


Ako môže pomôcť rodič dieťaťu v príprave do školy?
• zaujíma sa o aktivity, ktoré dieťa robilo v MŠ, komunikuje s triednou učiteľkou, všíma si vystavené práce svojho dieťaťa
• rozpráva sa s dieťaťom o činnostiach, ktoré v ten deň robilo v MŠ, zaujíma sa o to, čo sa naučilo
• vo voľnom čase s dieťaťom hrá spoločné hry, vyberá aktivity, ktoré ich vzájomne tešia, ale aj tie, ktoré pomáhajú dieťaťu trénovať činnosti, v ktorých sa mu celkom nedarí
• povzbudzuje dieťa do činností, v ktorých potrebuje častejší tréning
• pri poruchách reči navštevuje s dieťaťom logopéda a podľa jeho usmernení pravidelne trénuje správnu
• dodržiava pravidelnosť v činnostiach – režim dňa je zosúladený s režimom MŠ (príchod do MŠ, dostatočný priestor na hru, ale aj cielené vzdelávanie, čas stravovania a odpočinku a pod.)
• zabezpečuje pravidelnú návštevu dieťaťa v MŠ
• umožňuje dieťaťu navštevovať záujmové krúžky
• vedie dieťa k samostatnosti a zodpovednosti


Ak máte pochybnosti, či vaše dieťa zvládne požiadavky školy, spýtajte sa pedagógov v MŠ, alebo sa môžete poradiť s odborníkmi v CPPPaP.