2. kolo mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti

09.12.2015 18:55

Dňa 9.12.2015 sa konalo 2. kolo VI. ročníka mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce 2015/2016.
Športové aktivity prebiehali v telocvični III. ZŠ Moskovská, v spolupráci s II.MŠ Fraňa Kráľa. Našu MŠ reprezentovalo štvorčlenné družstvo predškolákov, v zložení 2 dievčatá a 2 chlapci.  Na 1. mieste v hode kriketovou loptičkou sa umiestnila Laura Dlugošová z V. triedy Stonožka. Na 3. mieste v behu sa umiestnil Daniel Pokoželec z I. triedy Veveričky.
Víťazom blahoželáme, ale aj ostatným šikovným športovcom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu  našej MŠ.

—————

Späť