5 jazykov lásky

08.04.2020 16:31

Ovládate, resp. hovoríte jazykom lásky Vášho dieťaťa?

Jana Tirčová

Každý človek na tomto svete má základnú potrebu, ktorou je potreba cítiť lásku, teda byť milovaný už od narodenia aj počas celého života. Dá sa povedať, že človek nemôže existovať bez lásky, nakoľko ju, prirodzene, potrebuje prijímať, ale aj zároveň odovzdávať. Pokiaľ človek vníma deficit lásky – ochorie a zomiera. Tak, ako je voda nevyhnutná k životu pre naše telo, tak je pre nás aj láska nevyhnutná pre zdravý a harmonický vývin duše každého z nás. Povaha človeka sa kreuje do 6 – 7 rokov nášho života od narodenia, a práve preto je veľmi dôležité, akým spôsobom dieťa formujeme, čo mu ponúkame a odovzdávame, čo ono do seba absorbuje. Je dôležité, či od nás prijíma lásku alebo nelásku. Na základe toho sa dieťa vyvíja:

 1. buď pozitívnym, správnym smerom,
 2. alebo negatívnym, nesprávnym smerom.

Preto rodičia a pedagógovia, najmä v MŠ, zohrávajú veľmi podstatnú úlohu v živote dieťaťa, keďže väčšia časť jeho života v predškolskom veku je s nami. Láska ako taká má 5 jazykov lásky a každé jedno dieťa má pravdepodobne svoj primárny jazyk lásky, ktorému najlepšie rozumie. Je dôležité rozlíšiť, akým jazykom lásky vaše dieťa rozpráva = žije. Ktorý jazyk lásky uprednostňuje ako prvotný je možné pozorovať až od 7 rokov, nakoľko do tohto veku dieťa komunikuje všetkými jazykmi lásky. Toto je hlavne úlohou rodiča, aby to rozpoznal. Ak to tak nemá, je dôležitá súhra rodiča a pedagóga, aby ho pedagóg usmernil, či poučil pre dobro dieťaťa. Aby sme vychovávali deti pre vyšší zmysel života, pre dosiahnutie vyššieho stupňa ľudskosti. Keď budete hovoriť danými jazykmi lásky dieťaťa, tak naplníte jeho základnú emocionálnu potrebu lásky. Neznamená to však, že budete hovoriť výlučne týmto primárnym jazykom. Na to, aby detská „nádrž lásky“ zostávala plná, je potrebné hovoriť všetkými piatimi jazykmi. Každé dieťa dokáže prijímať lásku vo všetkých piatich jazykoch. No aj napriek tomu má väčšina z nich jeden primárny jazyk, v ktorom im vyjadrenie lásky „znie hlasnejšie“, práve kvôli tomuto je potrebné ho objaviť. Nežný dotyk, pozornosť, povzbudzujúce slová, darčeky a prejavy služby – toto všetko smeruje k naplneniu lásky dieťaťa. Ako náhle túto potrebu naplníte, tak sa dieťa bude cítiť milované a bude sa omnoho lepšie učiť či reagovať aj v iných oblastiach života.

Jazyk lásky č. 1: fyzický dotyk

Fyzický dotyk predstavuje jazyk lásky, ktorý sa najjednoduchšie používa bezpodmienečne, keďže nepotrebujeme nijakú nezvyčajnú udalosť alebo výhovorku na to, aby sme mali s dieťaťom fyzický kontakt. Takmer neustále máme možnosť dotykom prenášať lásku priamo do srdca dieťaťa. Každé dieťa potrebuje objatia a pohladenia od dospelých, aby preňho slovné spojenie „mám ťa rád,“ nadobudlo váhu.

Odporúčania rodičom:

 • Pri príchode domov či pri odchode z domu vezmite dieťa do náručia a chvíľu ho vrúcne objímte.
 • Ak je vaše dieťa v nepohode, jemne mu hlaďte hlávku.
 • Často sa svojho dieťaťa pýtajte na to, či by sa chcelo pritúliť.
 • Bozk na dobrú noc.
 • Škrabkajte ho po chrbte, keď malo náročný deň, poprípade na uvoľnenie pred spaním.
 • Krátko po potrestaní si nájdite čas na to, aby ste dieťa objali. Pochopí, že trest bol dôsledkom jeho nesprávnej voľby, ako sa zachovať v danej situácii, no vy ho stále ľúbite a nedali by ste ho za nič na svete.
 • Pritúľte ho k sebe, keď pozeráte TV.
 • Tľapnite si spolu, keď sa mu niečo podarilo.
 • Kúpte dieťaťu darček, ktorý súvisí s dotykom, napr. mäkký vankúšik, prikrývku alebo svetrík.
 • Hrajte sa spolu hry.
 • Keď ste celá rodina pohromade, občas zakričte „Malá kopa pýta viac.“ – skupinové objatie.
 • Dajte vášmu dieťaťu pusu.

Jazyk lásky č. 2: slová uistenia

S týmto jazykom lásky sú spojené nežné a láskyplné slová, povzbudzujúce a pochvalné slová, pozitívne či múdre slová, ktoré hovoria: „Záleží mi na tebe.“

 • Nežné a láskavé slová – deti vnímajú posolstvá slov dávno predtým, než sú schopné pochopiť význam samotných slov. Tón hlasu, pokojná nálada, atmosféra starostlivosti – z toho dieťa môže vnímať nehu a lásku. Láska predstavuje abstraktný pojem, ktorý dieťa nemá dostatočne uchopený, nakoľko s abstraktnými pojmami je schopné narábať až približne v 11 – 12 rokoch. Preto je dôležité, aby ste dieťaťu priblížili slová lásky aj za pomoci fyzického dotyku (objatie + “ľúbim ťa“).
 • Slová pochvaly – dieťaťu pochvalu vyjadrujeme za to, čo urobí, či už je to za to, čo dokázalo, prípadne za to, ako sa  zachovalo, či za jeho vedomé postoje. Je dôležité, aby dieťa vnímalo tieto slová pochvaly ako úprimné a pravdivé, a preto je nevyhnutné dávať pozor na to, čo hovoríte. Na druhej strane, aj veľmi časté vyjadrovanie pochvaly prináša nepatrný efekt. Slová pochvaly je vhodné vysloviť vtedy, keď dieťa urobilo niečo, z čoho má aj ono samo dobrý  pocit a za čo očakáva kompliment. Čiže chvála by mala byť zároveň zaslúžená.
 • Slová povzbudenia – vaše slová dieťa k výkonu buď povzbudzujú alebo ho od neho odrádzajú. Slová povzbudenia nám pomáhajú aj v učení dieťaťa sociálnym zručnostiam („Všimla som si, ako si sa podelil o plastelínu. To sa mi páči.“) alebo pri nácviku reči („Výborne, už sa ti to skoro podarilo, áno, už to skoro vieš.“). Odporúčania rodičom:
 • Pravidelne spomeňte niečo konkrétne, čo by podľa vás poukázalo na kladné stránky vášho dieťaťa. Napr. „Potešilo ma, ako milo si sa správala k tomu dievčatku. Všimol som si, ako pokojne si dohral zápas.“
 • Ak máte umelecké sklony, nakreslite svojmu dieťaťu niečo, čo bude symbolizovať, že ho ľúbite.
 • Vymyslite dieťaťu nežnú prezývku, ktorú budete používať špeciálne len preňho.
 • Vyjadrovať „Ľúbim ťa,“ keď ukladáte dieťa spať.
 • Keď je vaše dieťa smutné, tak mu povedzte 5 dôvodov, prečo ste naňho ako rodičia hrdí.

Jazyk lásky č. 3: pozornosť

Väčšina prípadov tzv. detskej neposlušnosti je v podstate pokusom získať viac času s dotyčným človekom (najčastejšie s rodičom). Dokonca aj negatívna pozornosť sa môže dieťaťu javť lepšia než žiadna. Plnohodnotne spoločne strávený čas znamená venovať vašim deťom sústredenú pozornosť. Venovanie pozornosti dieťaťu so sebou nesie aj posolstvo: „Si pre mňa dôležitý. Som s tebou rád/rada.“ Dieťa vtedy vníma, že je pre dotyčného v danej chvíli tou najdôležitejšou osobou na svete. Cíti sa naozaj milované, pretože má vtedy daného človeka len a len samo pre seba. Keď deťom venujete svoj čas a pozornosť, mali by ste sa znížiť na ich emocionálny a fyzický stupeň vývinu. Za najdôležitejší faktor pozornosti sa nepovažuje ani tak samotná činnosť ako skutočnosť, že ju vykonávate spolu, že ste spolu. Preto je veľmi dôležité, aby ste skvalitnili čas strávený s deťmi, nakoľko aj deti milované rodičmi, nemajú tej pozornosti toľko, koľko by potrebovali pre nasýtenie.

Odporúčania rodičom:

 • Namiesto toho, aby ste so svojím dieťaťom trávili čas až po vašich domácich povinnostiach, zapojte dieťa do nich. Nech vám pomôže vložiť veci do práčky a pod.
 • Keď vám dieťa hovorí niečo preňho dôležité, prerušte to, čo práve robíte a nadviažte s ním očný kontakt.
 • Keď vám dieťa chce niečo ukázať, čupnite si k nemu, aby ste mali zrak na jednej úrovni, alebo ho vezmite do náručia.
 • Namiesto toho, aby ste sledovali svoj obľúbený program, pozrite si obľúbený program dieťaťa.
 • Keď sa s dieťaťom rozprávate, napr. o tom, aký malo deň, dávajte mu konkrétne otázky, na ktoré sa neodpovedá áno alebo nie.
 • Namiesto pozerania TV si spoločne niečo vytvorte, zahrajte divadielko, nejaký šport.
 • Častejšie spolu stolujte ako rodina.
 • Pri ukladaní dieťaťa sa neponáhľajte, akoby to bola len ďalšia povinnosť.

Jazyk lásky č. 4: prijímanie darov

Darovanie a prijatie darov dokáže byť veľmi silným vyjadrením vašej lásky a tento pocit dokáže pripomínať celé roky. Najvýznamnejšie darčeky sa môžu stať symbolom lásky a tie, ktoré naozaj komunikujú lásku, sú aj súčasťou jazyka lásky. No tento jazyk lásky je účinný len vtedy, keď má dieťa pocit, že daný človek počas výbere daru na dieťa skutočne myslel. Je preto potrebné dbať na to, aby išlo o dar, ktorý je venovaný nezištne.

Odporúčania rodičom:

 • Majte v zásobe maličkosti, ktoré raz za čas, keď budete mať pocit, že je to potrebné, darujete dieťaťu (nie ako odmena!!!).
 • Vyberajte také darčeky, ktoré podľa vás naozaj súvisia so záujmami vášho dieťaťa.
 • Špeciálne pre dieťa uvarte jeho obľúbené jedlo.
 • Darujte dieťaťu výtvor, ktorý je len preňho.
 • Zorganizujte hru, počas ktorej dieťa podľa mapy a stôp hľadá skryté prekvapenie.
 • Vyberajte darček, ktorý pretrvá, napr. stromček alebo kvet, ktorý spoločne zasadíte, alebo spoločenskú hru, ktorú budete spoločne hrávať.

 

Jazyk lásky č. 5: skutky služby

Skutky služby by ste mali prispôsobiť veku dieťaťa. To, čo dieťa nie je schopné spraviť samo, by ste mali preňho spraviť vy, alebo ho to postupným prejavovaním konkrétnych skutkov k danej zručnosti viesť. Skutky služby predstavujú v podstate akýsi prechodný krok. Deťom síce slúžime, ale ako náhle sú na to dosť zrelé, tak ich naučíme, ako samých seba obslúžiť a ako poslúžiť druhým.

 • Ak má dieťa nejaký záujmový krúžok, pomôžte mu sa v ňom zdokonaľovať.
 • Namiesto toho, aby ste dieťaťu prikázali, aby išlo do postele, vezmite ho za rúčku a odprevaďte ho, uložte a starostlivo pozakrývajte.
 • Z času na čas si privstaňte a urobte dieťaťu výnimočné raňajky.
 • Začnite deti učiť, aké je dôležité slúžiť druhým prostredníctvom pravidelnej pomoci iným.
 • Keď niekam meškáte a musíte sa rýchlo vychystať, namiesto toho, aby ste dieťaťu opakovali, aby sa ponáhľalo, pomôžte mu s prípravou.
 • Napíšte si zoznam niektorých obľúbených vecí, ktoré dieťa s vami robí. Potom opätovne vyberajte a robte s ním niektorú z vecí na zozname, keď to najmenej čaká.
 • Ak sa vášmu dieťaťu pokazila hračka alebo bicykel, zavolajte ho, aby s vami išlo opravovať danú vec.

Ako objaviť primárny jazyk lásky

 1. Pozorujte, ako vám dieťa prejavuje lásku – dieťa má sklony k tomu, aby voči vám vyjadrovalo lásku spôsobom, ktorým by chcelo od vás aj lásku dostať. Ak dieťa často hovorí slová uistenia, ako napr.: „Mami/oci, ďakujem, že si mi pomohla/pomohol s úlohou,“ alebo „Ty si taká pekná, pekne voniaš (a pod.)“ môžete sa plným právom domnievať, že jeho primárnym jazykom sú slová uistenia.
 2. Sledujte, akým spôsobom dieťa vyjadruje lásku druhým ľuďom – ak vám dieťa stále nosí nejaký darček, je možné sa nazdávať, že jeho primárnym jazykom je prijímanie darov.
 3. Počúvajte, o čo vás dieťa najčastejšie žiada – ak žiada o prečítanie knihy, zhranie sa nejakej hry či inú aktivitu, ktorá v sebe zahŕňa plnohodnotné strávenie času vo vašej prítomnosti, ide o jazyk lásky pozornosti. Samozrejme, všetky deti túžia po pozornosti, no u dieťaťa, ktoré hovorí týmto jazykom lásky ide o požiadavky, ktoré budú vysoko prevyšovať tie ostatné.
 4. Všimnite si, na čo sa dieťa najčastejšie sťažuje – ak hovorím o tom, že niečo od vás nedostáva („ty na mňa nemáš čas, vždy sa musíš starať o niekoho iného“, apod.). Ak majú sťažnosti podobný charakter, je vhodné tomu venovať pozornosť a nasýtiť potrebu dieťaťa.
 5. Dajte dieťaťu voľbu medzi dvoma možnosťami – veďte dieťa k tomu, aby si zvolilo medzi dvoma jazykmi lásky. Na základe toho zistíte k akému jazyku lásky sa najčastejšie prikláňa.

Keď zistíte, ktorý je jazyk lásky vášho dieťaťa a začnete s ním hovoriť, vedzte, že sa upevnia vaše vzťahy z čoho budete mať obaja úžitok. Aj keď zistíte, ktorý je práve tým primárnym jazykom, aj naďalej je potrebné neustále komunikovať vo vzťahu k dieťaťu všetkými 5 jazykmi lásky, nakoľko je potrebné dostatočne nasycovať potreby vášho dieťaťa najmä po emocionálnej stránke. Čo sa týka výchovných opatrení, je nevyhnutné ich robiť s láskou a s dôrazom na to, čo momentálne to dieťa potrebuje. Najväčšou prekážkou pri tomto procese môže byť hnev, ktorý človek často prenáša na dieťa. Ak autorita nedokáže pracovať s vlastným hnevom, aj dieťa má problém zvládať svoj hnev. V období predškolského veku (3 – 6 rokov) sa dieťa ešte len učí regulovať svoju vlastnú emocionalitu a práve pokojný, prívetivý, ale zároveň pevný prístup mu umožní postupne zvládať prejavy svojho hnevu. Preto je potrebné, aby aj samotný rodič bol nielen vo fyzickej, ale najmä v psychickej pohode, čím sa zaručí kvalitný a plnohodnotný čas venovaný dieťaťu.

 

 

CHAPMAN, G. – CAMPBELL, R. 5 jazykov lásky pre deti. 2. vyd. Bratislava: Porta Libri, 2015. 192 s.  ISBN 978-80-8156-057-6.

—————

Späť