Aj naša materská škola športovala

26.09.2018 14:13

Aj naša materská škola intenzívne športovala v rámci Európskeho týždňa športu od 24.9. do 28.9.2018. Učiteľky jednotlivých tried pripravili pre deti zaujímavé športové aktivity a deti, od tých najmenších až po predškolákov, uplatňovali svoje pohybové schopnosti.

Európsky týždeň športu vyhlásila Európska komisia s cieľom podporovať pohyb a šport na všetkých úrovniach premiérovo v septembri 2015. Po úspešných úvodných ročníkoch sa tento týždeň plný pohybu, zdravotného štýlu a športu uskutoční už štvrtýkrát koncom septembra 2018 (23.9. – 30.9.).

Podľa posledných prieskumov z Eurobarometra sa celkovo 66% Slovákov športu venuje málo alebo vôbec. S malou pravidelnosťou vykonáva fyzickú aktivitu 28% a pravidelne športuje len 6% Slovákov. Ide dokonca o horšie čísla ako je priemer 28 štátov EÚ (kde športuje 33% resp. 8% ľudí). Tieto alarmujúce čísla boli spúšťačom pre prípravu a organizáciu série osvetových podujatí. Ako sa ďalej uvádza, zdravá fyzická aktivita stimuluje rast u detí a aj u dospelých jedincov vedie k zlepšeniu psychického a fyzického zdravia a taktiež napomáha zbavenia sa stresu.

Práve na základe týchto výsledkov bol vyhlásený prvý ročník iniciatívy Európsky týždeň športu, ktorý sa uskutočnil v septembri 2015. Základným cieľom je podporovať pohyb, šport a zdravý životný štýl na všetkých úrovniach. Preto sa zameriava na všetky vekové kategórie – od tých najmladších až po seniorov. Pre každú vekovú kategóriu predstavuje pravidelný pohyb obrovský prínos do života. U detí je potenciál vybudovania dobrého návyku do života, u dospelých odbúravanie stresu. Pre každého človeka je však nenahraditeľnou súčasťou života, ktorá zlepšuje zdravotný stav a prináša radosť.

—————

Späť