Ako sme oslávili Deň rodiny

15.06.2017 14:40

„Láska k rodine je zo všetkých ušľachtilých ľudských citov tým najčastejším a najpevnejším a najviac blahodarne pôsobí na život každého z nás.“ ...a tak blahodarne a milo na nás zapôsobilo aj podujatie plné príjemnej rodinnej pohody a slnečných lúčov v areáli našej MŠ Leningradská 1, Michalovce.
V stredu 14. júna 2017 sa zišli v na školskom dvore deti, rodičia, starí rodičia,  súrodenci, učiteľky a všetci pracovníci MŠ, aby oslávili spoločne Deň rodiny. Úvodné slovo mala pani riaditeľka Eva Kostovčíková a potom aj náš pán štatutár Rodičovského združenia Ing. Adrián Jacečko.
Deti svojimi vystúpeniami vyjadrili vďaku svojim rodičom za ich starostlivosť, pretože rodina je to najhlavnejšie v živote dieťaťa, ktoré predstavuje lásku, bezpečie a istotu. Pekné a nápadité tančeky detí zo všetkých šiestich tried potešili srdiečka rodičov a chytľavá hudba roztancovala všetkých prítomných. Pestrá paleta tancov – moderných vo veselých kostýmoch, aj ľudových v krojoch nenechala nikoho na pochybách, že v našej MŠ máme šikovné a talentované detičky. Predstavili sa aj naši najlepší speváci, ktorí na celomestskej speváckej súťaži Slávik v MŠ, obsadili popredné miesta. V ľudovom speve to bol Patrik Guzej z triedy Rybky  a modernú pieseň zaspieval Dominik Blanár  z triedy Včielky. Po programe deti jednotlivých tried  nastúpili so svojimi symbolmi. Veveričky, Rybky, Lienky, Včielky, Stonožky a Žabky sa predstavili svojou hymnou ,,Veselé zvieratká“. Potom nasledovalo občerstvenie, spoločné hry a rozhovory na jednotlivých stanovištiach. Všetci si pochutnali na skvelom guľáši a koláčikoch, slanom a veru nikomu sa nechcelo ponáhľať domov. Bolo to krásne podujatie na ktorom sa stretli tí, ktorí sa spoločne starajú o naše ratolesti, a to predovšetkým rodičia, ale aj učiteľky, pani riaditeľka MŠ, riaditeľka školskej jedálne, tety kuchárky, upratovačky a ujo školník. Všetci sa spoločnými silami pričinili o to, aby sa Deň rodiny v našej materskej škole  vydaril.

—————

Späť