Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2018 00:00

22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Deti z našej MŠ si pripomenuli tento deň  v piatok dopoludnia - 20.apríla 2018.
Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Viedli sme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť prírody,  uvedomovali si nebezpečenstvo jej znečistenia a potrebu jej ochrany. Cieľom aktivít v rámci Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v našej materskej škole  bol dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít a bol jedným z tých, ktorý u detí vytvára trvalé puto  s prírodou. Mnohé deti prišli do MŠ oblečené v zelenom, čím vyjadrili podporu zelenej prírode. Veď krásna zelená Zem, plná stromov, rastlín, kvetov je rajom nielen pre  živočíchov, ale aj oázou pre všetkých ľudí na celej Zemi.
Zaujímavé environmentálne aktivity realizovali pani učiteľky s deťmi  nielen v triedach, ale hlavne vonku, priamo v prírode. Aktivity sprevádzal aj veselý spev detí a celým školským areálom sa niesli tóny krásnej piesne o prírode:
,,Príroda je krásna vec. Tu je zajac, tam mravec. Aha tu je dubáčik, vedľa neho slimáčik. Máš prírodu rád, buď jej kamarát. Nenič ju a nehádž smetí, môžme sa v nej spolu hrať...“

 

—————

Späť