Deti potrebujú pravidlá a určité hranice

18.01.2023 20:30

Pravidlá sú pre deti dôležité, dávajú im istotu


Máte doma dieťa, ktoré je v škôlke anjelik a doma vystrája?
Stáva sa to často. Učitelia sa stretávajú s prípadmi, že dieťa, ktoré sa v škôlke alebo v škole správa dobre, spolupracuje a rešpektuje pravidlá, to doma vôbec nerobí. Rodičia často nevedia, prečo a odpoveď je jasná - doma nie sú nastavené pravidlá a netrvá sa na ich dodržiavaní tak, ako v škôlke či v škole.
Hranice a limity dieťa potrebuje, dávajú mu istotu a ak sú raz vyžadované a inokedy porušované, stáva sa neistým.
Deti potrebujú vedieť, čo sa stane, ak urobia to či ono. Dáva im to istotu, že svet funguje, že veci, na ktorých ste sa s nimi dohodli sú nastavené a všetci ich dodržiavate. Rituály, hranice a limity, tie by mala mať nastavená každá rodina. Toto áno a toto už nie.

Ideálne je, ak si ich určíte spolu s deťmi - čo sa týka napríklad času stráveného na mobile, pri sledovaní TV a podobne, rovnako domáce povinnosti a prijateľné správanie. Vysvetlite deťom, prečo je dôležité, aby napríklad išli spať pred ôsmou hodinou, prečo by si mali ustieľať posteľ, vynášať smeti, nepoužívať nadávky alebo hrubé výrazy.
Už od predškolského veku je potrebné, aby deti vnímali pravidlá v rodine, dajte im príležitosť, aby sa sa ich vytvorení podieľali. Tvorte ich s deťmi.

Deti skúšajú, či to stále "platí"
Deti často testujú pevnosť pravidiel prostredníctvo drobných (ne)činností a skúšajú, či TO stále platí (dohodli sme sa, že si ráno ustelieš, vždy si po sebe upraceš tanier a pohár po raňajkách a pod.). Nie je to ich neschopnosť zapamätať si, čo sa má a nemá, aké sú ich povinnosti, ani to nie je prejav provokácie voči vám (ak práve nie ste v konflikte).

Svojim konaním sa len potrebujú uistiť, že sú veci, ktoré platia. Deti potrebujú potvrdenie hraníc bez výčitiek, kriku alebo obviňovania (už stokrát som ti hovorila...).

—————

Späť