Detský basketbal v našej MŠ

01.06.2017 00:00

Ďalším deťom sme predstavili Baby basketbal
Basketbalový klub 1.BK Michalovce organizuje pre podporu pohybovej aktivity detí a pre zvýšenie popularizáciu basketbalu v našom meste projekt Baby basketbal. Po dvoch vydarených minulo týždňových predstaveniach sme tento krát navštívili IX.MŠ na ul. J. A. Komenského a tiež XVIII.MŠ na ul. Leningradskej. V teoretickej časti si deti osvojili pojem basketbal i základnú terminológiu. V praktickej časti sa predškolákom páčilo najmä podávanie lôpt a streľba na basketbalový kôš. Deti mali k dispozícii najmenšie lopty veľkosť č.3. Tréneri využili nastaviteľné mini basketbalové koše, ktoré školám venoval basketbalový klub. Po minuloročných skúsenostiach sa aj tentoraz deťom pohyb aj basketbalová lopta páčila. Detský basketbal ponúka pravidelnou realizáciou pohybových činností možnosť nadobudnúť trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športovaniu. 
V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti aj do basketbalového krúžku. Krúžok je zameraný na rozvoj všestranných pohybových schopností a vytváranie pozitívneho vzťahu k športovaniu. Krúžok prípravky (ročníky 2009, 2010, 2011) bude prebiehať každý pondelok v telocvični 6.ZŠ (ZŠ Okružná) od 18:00 – 19:00. Tiež budú takto prebiehať tréningy aj od septembra. Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na 1.bkmi@centrum.sk resp. 0948 911 979.

1.BK Michalovce
 

—————

Späť