Doprava a bezpečnosť na ceste

14.10.2015 13:58

14.októbra 2015 navštívil našu materskú školu mestský policajt - preventista Stanislav Bamburák, ktorý pre deti stredných a starších tried pripravil zaujímavé dopoludnie. Pútavou formou im vysvetľoval ako a prečo je potrebné dodržiavať bezpečnosť na ceste, kadiaľ môžu prechádzať chodci cez cestu, načo slúžia dopravné značky. Rozhovor s deťmi viedol hravým a zábavnym spôsobom, deti si zopakovali, preskúšali, ale aj rozširili svoje vedomosti a skúsenosti o doprave a bezpečnosti cestnej premávky. Na interaktívnej tabuli mohli deti sledovať prezentáciu ,,Deti na cestách", ktorá im priblížila dopravné značky a nabádala ich k bezpečnosti pri jazde na bicykli, chôdzi cez prechod pre chodcov a podobne. Veselý semafór vyskúšal deti, či poznajú svetlá na semafóre a vedia správne reagovať na svetelnú signalizáciu. Deti komunikovali svoje praktické skúsenosti i zážitky z cestnej premávky a na záver sa v triede zahrali hudobno-pohybovú hru ,,Na dopravného strážnika".

 

 

 

 

 

—————

Späť