Európsky deň rodiny a školy

01.10.2015 18:15

Dňa 29. septembra 2015  sme  v našej Materskej škole ,,Domček veselých detí“ na ulici Leningradská 1, Michalovce oslávili Európsky deň rodiny a školy. Deti všetkých tried sa zišli na školskom dvore a pozdravili svojich rodičov hymnou našej MŠ. 

Deti spolu s rodičmi uplatňovali svoje pohybové zručnosti v športových disciplínach na 6-tich stanovištiach rozmiestnených po celom areáli MŠ. Za absolvovanie a zvládnutie jednotlivých športových disciplín boli deti odmenené pečiatkou  na svoju kartičku. Celkovo nazbieralo každé dieťa  6 rôznych veselých pečiatok. Po zábavnom športovaní nasledoval v každej triede krátky program, kde si deti zaspievali a zatancovali na ,,jesennú tému“. Potom nasledovalo pohostenie - chutné a zdravé nátierky, ktoré pripravili šikovné tety kuchárky s našou pani riaditeľkou školskej jedálne. Na stoloch nechýbalo ani ovocie plné vitamínov a sladké koláče. Počas občerstvenia bol priestor na spoločné rozhovory, ako aj veselú zábavu. Nikomu sa nechcelo domov, pretože atmosféra bola výborná a aj počasie nám vydržalo bez jedinej kvapky dažďa. Európskeho dňa rodiny a školy sa zúčastnilo okolo 250 detí, rodičov, súrodencov a starých rodičov. Aktivita mala veľký úspech a sú na ňu samé pozitívne ohlasy.    

—————

Späť