Medzinárodný deň školských knižníc - predškoláci v školskej knižnici ZŠ

24.10.2016 21:11

Medzinárodný deň školských knižníc - Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.
Aj predškoláci z našej materskej školy sa zúčastnili  Medzinárodného dňa školských knižníc. Dňa 24. októbra 2016 navštívili 5-6 ročné deti z triedy Rybky VII. ZŠ Krymská 5, kde pre nich šikovné pani učiteľky pripravili zaujímavé aktivity. Deti boli rozdelené do dvoch skupín v ktorých sa interaktívne zapojili do projektu ,,S knihou nikdy nie si sám“.
Cieľom bolo priblížiť deťom školskú knižnicu, jej fungovanie, spôsob požičiavania kníh. Deti aplikovali svoje vedomosti o knihách, počúvali klasické rozprávky v pozmenenej podobe a riešili úlohy zadané pani učiteľkou – rozprávkarkou. Správne odpovede boli odmenené zlatými dukátikmi a deti sa tešili nielen zo sladkej odmeny, ale hlavne z víťazstva dobra v rozprávke. Spolu s kamarátmi - prvákmi si pochutnali na sladkostiach od čarodejnice a zasmiali sa na žonglovaní šaša. Rozprávkové bytosti sa s deťmi nakoniec s radosťou odfotili. Druhá skupinka deti zhotovovala pekné záložky do kníh. Deti ukázali, že majú šikovné rúčky a poznajú veľa pekných rozprávok. Vedia, že každá kniha má svojho autora – spisovateľa, ale aj ilustrátora. S knihami vedia šetrne zaobchádzať, neničia ich a radi počúvajú prózu, aj poéziu.
Pestovať u detí vzťah ku knihám je veľmi dôležité, pretože to, čo dnes zasejeme sa nám v budúcnosti vráti a knihy budú pre deti kamarátky. Veď ,,Kniha, to je kľúčik zlatý, ktorý srdcia otvára, knihou sa vždy srdce srdcu privráva...“
A preto aj my, v triede Rybky, máme nové čitateľské centrum, v ktorom deti trávia často, s radosťou a zmysluplne pekné chvíle s kamarátkou – knihou.

—————

Späť