Mikuláš nadeľoval...

07.12.2018 00:00

Už tradične, každý rok, sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš nadeľuje“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a poslušné, ale si s ním aj veselo zatancujú. Prišiel aj milý anjelík, ktorý deti pohladil a rozveselil. Tento rok sa konalo mikulášske stretnutie v piatok 7. decembra 2018. Mikuláš s čertom rozžiarili všetky detské očká, priniesli radosť a vo veľkom vreci sladkosti i hračky.  

—————

Späť