Planetárium v VII. ZŠ Krymská 5, Michalovce

15.02.2017 00:00

Dňa 15.februára 2017 sa 5-6 ročné deti veľkých tried – predškoláci stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné planetárium. Má nafukovaciu kupolu s priemerom 5 metrov a kapacitu do 30 detí. Srdcom planetária je vysoko výkonný počítač, a objektív typu ,,rybie oko“, ktorý premieta obraz z dataprojektora na vnútrajšok kupoly. Deti sa oboznámili prostredníctvom digitária s hviezdnou oblohou, súhvezdiami, planétami, ich pohybom, s povrchom Mesiaca. Vďaka digitálnej projekcií sa cítili ako v orbitálnej stanici a ,,leteli“ s kozmonautom v kozmickom priestore na obežnej dráhe okolo Zeme. Skúsenosti a zážitky z tejto zaujímavej aktivity pomohli deťom rozšíriť si svoj obzor z oblasti Naša planéta, Slnko, Mesiac a hviezdy. Túto tému máme zakomponovanú aj v našom Školskom vzdelávacom programe v mesiaci február.

—————

Späť