Predškoláci hrali basketbal

29.05.2018 13:47

Projekt Baby basketbal 2018
V období mája už každoročne basketbalový klub chlapcov 1.BK Michalovce organizuje projekt Baby Basketbal. Jedná sa o predstavenie základnej basketbalovej terminológie a basketbalu pre predškolákov na materských školách. V tomto školskom roku navštívili tréneri Peter Biganič a Zuzana Maľuková predškolákov na MŠ na ul.Leningradskej. Hlavná myšlienka ostala zachovaná a tou je podpora pohybovej aktivity detí a budovanie pozitívneho vzťahu k športu i zvýšenie popularizáciu basketbalu v našom meste. V krátkosti sme predstavili deťom terminológiu a následne si v praktickej časti vyskúšali základné basketbalové zručnosti ako dribling a streľbu na basketbalový kôš so zníženou výškou a loptou č.4 pre mini basketbal. Deti športovali  Prinášame Vám z daných podujatí niekoľko fotografií.
V prípade záujmu môžu rodičia prihlásiť svoje deti aj do basketbalového krúžku. Krúžok je zameraný na rozvoj všestranných pohybových schopností. Krúžok prípravky prebieha každý pondelok v telocvični 6.ZŠ (ZŠ, Okružná) od 18:15 – 19:15. Tiež budú takto prebiehať tréningy aj od septembra. Pre ďalšie informácie nás môžete kontaktovať na 1.bkmi@centrum.sk resp. 0948 911 979.

1.BK Michalovce
 

—————

Späť