Predškoláci v škole

16.03.2017 17:38

V rámci dlhoročnej spolupráce so základnými školami navštívili naši predškoláci III. ZŠ na ulici Moskovská 1 v Michalovciach. Už vo vestibule ich privítala pani riaditeľka Mgr. Marta Dacejová a popriala im pekné zážitky v škole. V 1.ročníku sa zúčastnili interaktívnej hodiny, ktorú viedla pani učiteľka Mgr. Mária Augustínová. Deti sa zrazu ocitli v ríši písmen a čísel, prváci im ukázali, čo všetko sa už od začiatku školského roka naučili. Ale aj naši predškoláci sa nedali zahanbiť, pretože už tiež poznajú písmenka a číslice, sú veľmi šikovní. Vyskúšali si aj sedenie v školských laviciach a potom navštívili školský klub, kde ich už čakala pani vychovávateľka Anna Jožiová. Pripravila pre nich rôzne figúrky – odliatky zo sadry. Každý si vybral podľa vlastného výberu, dievčatám sa najviac páčili motýle. Deti si figúrky kreatívne dotvárali maľovaním farbami. Po zaschnutí im ich pani vychovávateľka pekne zabalila a každý si odniesol domov pekný darček. Nezabudnuteľný zážitok mali aj z návštevy chemického laboratória, kde ich fascinovali rôzne pokusy. Tie im predviedol pán učiteľ chémie Mgr. Michal Poľakovský. Asi najviac sa im páčil pokus s fľašou, z ktorej následkom chemickej reakcie ,,vybuchla sopka“. Potom sa deti presunuli do školskej knižnice, kde besedovali o knihách. Hneď sa pochválili, že ráno sme v MŠ čítali bájky o zvieratkách – o vtáčikoch, a dokonca si spomenuli aj na poučenie, ktoré vyplýva z každej bájky...Porozprávali, ktoré rozprávky sa im páčia, akých rozprávkových hrdinov poznajú, aj o tom, kto im číta rozprávky. A že sa veľmi tešia, keď si už budú môcť prečítať rozprávku aj samy. Veď jedno príslovie hovorí: ,,Knihy sú ľudom tým, čím vtákom krídla“. Veru, knihy nám dávajú rozlet a rozhľad a preto čítajme veľa a často, nielen v marci – mesiaci kníh... V závere našej návštevy čakalo deti ešte jedno sladké prekvapenie – pochutili si na tortičke, ktorú pre nich pripravila vedúca školskej jedálne. Návšteva III.ZŠ sa deťom veľmi páčila a všetci sme sa cítili príjemne v pekných, čistých, krásne upravených priestoroch a v spoločnosti milých a profesionálnych pedagógov, ktorí radi privítajú budúcich prváčikov v ich škole.

—————

Späť