Projekt Dorotka v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach - koordinátorka projektu PhDr. Zuzana Šelepcová

04.11.2019 14:01

Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi, študentmi Strednej zdravotníckej školy. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom. Už v takomto veku vedia deti pomôcť iným a posilňujú sa v nich hodnoty humanity. Mládežníci sú pre nich pozitívnymi príkladmi "dospelákov", ktorým sa chcú podobať. Pre mládežníkov je projekt možnosťou načerpať skúsenosti s prácou s deťmi a aktívne využívať svoj voľný čas formou dobrovoľníctva.

Každoročne bolo na kurzoch k tomuto projektu vyškolených cca 20 koordinátorov, ktorí projekt realizovali v rôznych mestách na Slovensku. Partnermi projektu sú materské školy. Ich spokojnosť s projektom je vysoká, čoho dôkazom je, že kapacitné možnosti nedovoľujú realizovať projekt vo všetkých materských školách, ktoré prejavili záujem. Každoročným vyhodnotením projektu v ňom sú realizované zmeny, ktoré zvyšujú i jeho kvalitu.

 

Aktuálne témy projektu:

 • Darcovstvo krvi a propagácia ČK
 • bezpečnosť na cestách, ako volať rýchlu zdravotnú pomoc
 • Dorotka prechladla
 • Dorotka si zlomila ruku
 • Dorotku bolí brucho
 • Dorotku si popálila prst
 • Dorotke tečie krv
 • Dorotku bodla osa
 • Dorotka sa učí poskytovať prvú pomoc
 • Záverečné stretnutie
 •  
 • Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mládežníkmi. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc.
 • Deti v materskej škole sa formou hier, básní, príbehov a rozhovorov "učia" ošetriť malé zranenia Dorotky, privolať rýchlu lekársku pomoc a oboznamujú sa s darcovstvom krvi a Červeným krížom.

—————

Späť