Slávik v našej MŠ

26.04.2017 00:22

Už tradične každý rok prebieha v jarných mesiacoch spevácka súťaž Slávik v MŠ. Zúčastňujú sa jej  detí všetkých mestských materských škôl v Michalovciach. Organizátorom súťaže  je stále iná materská škola v spolupráci s MsÚ a ZUŠ . Tento rok sme pripravovali súťaž v našej materskej škole. Podujatia sa zúčastnili všetky materské školy v meste a celkový počet súťažiacich detí bol 20. Našu MŠ reprezentovali tento rok dvaja chlapci, a to Patrik Guzej z triedy Rybky, ktorý súťažil v speve ľudových piesní. Druhým súťažiacim bol Dominik Blanár z triedy Včielky, ktorý nás reprezentoval v speve moderných piesní. Obaja obsadili veľmi pekné miesta. Patrik – 2.miesto s ľudovou piesňou ,,A na hure...“. Dominik s detskou modernou piesňou ,,Pich osa do nosa“ sa umiestnil na 3.mieste. Obom malým spevákom srdečne blahoželáme. Všetky súťažiace deti boli úžasné,  a výborní speváci. O prvých troch miestach v oboch kategóriách – ľudový a moderný spev – rozhodla odborná porota. Domov odchádzali s odmenou nielen víťazi, ale aj všetky  zúčastnené deti. 

—————

Späť