Týždeň aktivít v našej MŠ ku Dňu detí

04.06.2018 20:42

Už celý posledný májový týždeň sa niesol v znamení osláv Dňa detí. Pani učiteľky pripravili pre deti rôzne zábavné aktivity, súťaže, ale aj darčeky. V stredu 30. 5. 2018 sme spoločne vyzdobili školský areál a potom sme už netrpezlivo čakali na príchod uja Ľuba. Popoludní sa totiž začala na školskom dvore Detská diskotéka spolu s rodičmi. Pani riaditeľka privítala všetkých prítomných a spev i tanec sa mohli rozprúdiť v plnej paráde. A veru, o zábavu pod vedením uja Ľuba , bolo dobre postarané. O občerstvenie sa zase postarali šikovné tety kuchárky, ale na celej príprave a výzdobe sa podieľali aj tety upratovačky s ujom školníkom. Veď predsa, všetci sme chceli, aby ,,naše“ deti mali  čo najväčšiu radosť a rozžiarené očká...
Vo štvrtok 31.5.2018 sme mali
Športovú olympiádu MŠ. Deti prišli športovo oblečené, ale aj naladené, pretože ich čakalo športovanie v športovom areáli ZŠ Krymská. Tam nás privítal pán riaditeľ školy spolu s tímom učiteľov a žiakov, ktorí sa podieľali na realizácií olympiády. Otvorenie Športovej olympiády bolo naozaj slávnostné. Nechýbala olympijská hymna, olympijská vlajka, ani olympijský oheň. Pani riaditeľka prečítala slávnostný sľub športovcov, a po zborovom ,,sľubujeme“, sa mohla začať olympiáda. Deti uplatňovali svoje pohybové zručnosti vo viacerých športových disciplínach – beh, hod, slalom, preskoky. Staršie deti mali aj jazdu na kolobežkách. Za športové výkony bol každý športovec odmenený diplomom a medailou. Víťazi boli všetci, veľkí i malí, pretože podali nielen dobré výkony, ale hlavne, že mali radosť zo športových aktivít. Veď cieľom nebolo zvíťaziť, ale zúčastniť sa, urobiť niečo pre svoje zdravie a krôčik po kroku pestovať vzťah k pohybu.
V piatok
1.6.2018 sa ozýval z našej MŠ veselý spev detí sprevádzaný tanečnými kreáciami. Každá trieda si pripravila svoj vlastný program ku Dňu detí a potom sme sa stretli na školskom dvore, kde bolo aj spoločné fotenie detí. Veľké deti z  triedy predškolákov – Včielky – navštívili aj  kasárne, kde ich čakali zaujímavé ukážky a aktivity. Všetky deti mali radosť z pestrých aktivít, ale asi najviac z darčekov, ktoré ich čakali  pri odchode domov. Sviatok všetkých detí sa vydaril a v ušiach nám ešte dlho zneli tóny piesní...napríklad aj tejto:
,,Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí...“

 

—————

Späť