VI.ročník mestskej ligy materských škôl v pohybovej zdatnosti O pohár primátora mesta Michalovce 2015/2016

21.10.2015 20:29

21.októbra 2015 sa uskutočnilo 1.kolo mestskej ligy v pohybovej zdatnosti pod záštitou primátora mesta. Konalo sa v telocvični ZŠ T.J. Moussona v spolupráci s XXI.MŠ S.H. Vajanského 5. Z každej materskej školy sa mestskej ligy zúčastnilo jedno štvorčlenné družstvo predškolákov, v zložení 2 dievčatá a dvaja chlapci. Nadaní športovci súťažili v štyroch disciplínach: 

1. beh 2x10 m

2. skok z miesta

3. hod loptou

4. prekážková dráha

Na správnosť a presnosť meraní pri všetkých disciplínach dohliadali rozhodcovia - učitelia ZŠ. V celkovom hodnotení jednotlivcov sa z našej MŠ najlepšie umiestnil Dávid Koscelanský z triedy Stonožka, ktorý získal 2. miesto v skoku z miesta a 3. miesto v behu. Všetkým malým športovcom, ktorí reprezentovali našu MŠ ďakujeme a úspešnému Dávidkovi blahoželáme

—————

Späť