...a ešte kliknite si pre radosť:

drive.google.com/open?id=1wZ6E2O3G56pmy0bBEJyHFd-p4DVcc-Nh

 

       

Aktuálne informácie si môžete nájsť na stránke:

INFORMAČNÝ PORTÁL MESTA MICHALOVCE

www.michalovce.sk/


     Voľby členov Rady školy

 

 Riaditeľstvo Materskej školy Leningradská 1, Michalovce oznamuje, že dňa    25. februára 2020 sa budú konať voľby členov Rady školy,nakoľko funkčné obdobie súčasnej Rady školy končí v marci.

Volebný_poriadok_pre_volby_Rady_skoly_XVIII (1)- opravený z MsÚ.pdf 

    

 

 

Vážení rodičia, v rámci spolupráce našej MŠ a ZŠ Moskovská,

 uverejňujeme pozvánku na MIKULÁŠSKY DOBRÝ SKUTOK,

ktorý sa bude konať 7. decembra 2019 o 14.00 hod v telocvični ZŠ
Úspešní športovci

     Dňa 24. októbra sa štyri deti z tried predškolákov zúčastnili na I. kole Ligy pohybovej zdatnosti MŠ, ktorá sa konala na ZŠ Moussona v Michalovciach. Našími úspešnými zástupcami boli Natálka Pavlovičová, Sonička Berešová, Matejko Koscelanský a Michael Pastirik. Matej obsadil  prvé miesto v prekážkovej dráhe, a dve tretie miesta - v behu 2x10 m a skoku z miesta, Michael obsadil tretie miesto v prekážkovej dráhe. Naša MŠ sa celkovo umiestnila na treťom mieste. 
 
     Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách všetkým súťažiacim.