Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

31.05.2021 21:49
Medzinárodný deň detí -  MDD  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne /ale nie všade/ oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952. Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí...

—————


Deň Zeme 2021

Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2021 06:50
22. apríl je Deň Zeme a aj my v MŠ si ho každoročne pripomíname. Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, sa spolu s deťmi intenzívnejšie venujeme práve environmentálnym aktivitám. Vedieme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť...

—————


Deň materských škôl 2020

Ako vznikol Deň materských škôl na Slovensku

05.11.2020 19:48
SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR Deň materských škôl na Slovensku Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie...

—————


Mesiac úcty k starším

Učme úcte k starším deti od útleho veku

05.10.2020 20:18
Stalo sa už tradíciou, že si každoročne v októbri uctievame starších spoluobčanov. Je to pekný zvyk, ktorý sa však časom, žiaľ stal formálnou jednorazovou akciou. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 1. október za „Medzinárodný deň starších ľudí“ v rezolúcii 45/106 dňa 14....

—————


Európsky týždeň mobility 2020

Čistejšia doprava pre všetkých

15.09.2020 20:21
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na Slovensku koordinuje program kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY (ETM) na národnej úrovni. ETM prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si...

—————