Projekt Dorotka

Projekt Dorotka v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach - koordinátorka projektu PhDr. Zuzana Šelepcová

04.11.2019 14:01
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi, študentmi Strednej zdravotníckej školy. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti...

—————


Projekt Medvedík Nivea

Predškoláci našej MŠ sa zapojili do projektu Medvedík Nivea

05.11.2019 18:50
Naša materská škola je zapojená do projektu Medvedík Nivea. Projekt Medvedík Nivea  sa zameriava na zvýšenie kvality prípravy detí predškolského veku na školu a obmedzenie počtu odkladov školskej dochádzky. Projekt využíva špecifiká edukačného pôsobenia materskej školy ako prvej brány,...

—————


Karneval

Fašiangový karneval v MŠ

16.02.2020 00:00
Aj tento rok sa vo februári konal v našej MŠ Fašiangový karneval, na ktorom sa predstavili a zabávali postavičky od výmyslu sveta. Deti zo všetkých tried prekvapili krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónmi a konfetami  celé dopoludnie....

—————


Mikuláš

Mikuláš v MŠ

06.12.2019 00:00
Už tradične každý rok sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš nadeľuje“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a...

—————


Deň materských škôl

Deň materských škôl

04.11.2019 00:00
SLOVENSKÝ VÝBOR SVETOVEJ ORGANIZÁCIE PRE PREDŠKOLSKÚ VÝCHOVU ORGANISATION MONDIALE POUR L’EDUCATION PRESCOLAIRE WORLD ORGANISATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION ORGANIZACIÓN MUNDIAL PARA LA EDUCACION PREESCOLAR Deň materských škôl na Slovensku Z iniciatívy Slovenského výboru Svetovej organizácie...

—————


Športovo-turistické vychádzky

Jesenné športovo-turistické vychádzky

25.10.2019 00:00
Jesenné športovo-turistické vychádzky V jesenných mesiacoch realizovali jednotlivé triedy športovo-turistické vychádzky zamerané na spoznávanie okolitej prírody, rozširovanie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše. Deti si mali možnosť vyskúšať chôdzu v rôznom...

—————