Projekt Dorotka

Projekt Dorotka v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach - koordinátorka projektu PhDr. Zuzana Šelepcová

04.11.2019 14:01
Projekt Dorotka a jej priatelia ponúka deťom v materských školách výnimočnú možnosť pravidelných stretnutí s mladými ľuďmi, študentmi Strednej zdravotníckej školy. Každý mesiac riešia deti a mládežníci problémy imaginárnej "Dorotky", ktorá je rovesníčka detí materských škôl a potrebuje pomoc. Deti...

—————


Projekt Medvedík Nivea

Predškoláci našej MŠ sa zapojili do projektu Medvedík Nivea

05.11.2019 18:50
Naša materská škola je zapojená do projektu Medvedík Nivea. Projekt Medvedík Nivea  sa zameriava na zvýšenie kvality prípravy detí predškolského veku na školu a obmedzenie počtu odkladov školskej dochádzky. Projekt využíva špecifiká edukačného pôsobenia materskej školy ako prvej brány,...

—————