Deň Zeme 2019

Deň Zeme v našej MŠ

26.04.2019 20:10
22. apríl je už tradičný ako Deň Zeme. Deti z našej MŠ si pripomenuli tento deň v týždni po veľkonočných sviatkoch. Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no tento týždeň sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Viedli sme deti k...

—————


SVETOVÝ DEŇ VODY

Deň vody v našej MŠ

22.03.2019 17:26
V  našej materskej škole si každoročne pripomíname Svetový deň vody, ktorý je stanovený na 22. marca. S deťmi realizujeme rozhovory, ktoré im priblížia kolobeh vody v prírode, kde všade sa voda nachádza a aká je dôležitá pre ľudí, zvieratá, aj rastliny. Na základe rôznych aktivít v...

—————


Karneval v MŠ

Karnevalové šantenie

12.02.2019 21:42
Dňa  12. februára 2019 sa konal v našej MŠ Fašiangový karneval, na ktorom sa predstavili a zabávali masky od výmyslu sveta. Deti zo všetkých tried prekvapili krásnymi a nápaditými maskami, ktoré sa vo víre tanca vznášali medzi balónmi a konfetami  celé dopoludnie. Z vyzdobených tried...

—————


Predškoláci v planetáriu

Mobilné planetárium - predškoláci

07.02.2019 19:33
Dňa 7.februára 2019 sa 5-6 ročné deti veľkých tried, predškoláci, stretli s pracovníčkou hvezdárne na zaujímavej aktivite, ktorá sa konala na VII.ZŠ Krymská Michalovce. V rámci rekonštrukcie hvezdárne, presnejšie astronomického areálu, získala Hvezdáreň v Michalovciach digitálne prenosné...

—————


Mikuláš v MŠ

Mikuláš nadeľoval...

07.12.2018 00:00
Už tradične, každý rok, sa koná v našej MŠ  aktivita pre škôlkárov  pod názvom ,,Mikuláš nadeľuje“. Deti sa tešia na stretnutie s dobrým deduškom, ktorému pekne zaspievajú a zarecitujú a ten ich za odmenu obdaruje. K Mikulášovi patrí aj čert, ktorému deti nielen sľúbia, že budú dobré a...

—————


Európsky týždeň športu 2018

Aj naša materská škola športovala

26.09.2018 14:13
Aj naša materská škola intenzívne športovala v rámci Európskeho týždňa športu od 24.9. do 28.9.2018. Učiteľky jednotlivých tried pripravili pre deti zaujímavé športové aktivity a deti, od tých najmenších až po predškolákov, uplatňovali svoje pohybové schopnosti. Európsky týždeň športu...

—————


Európsky týždeň mobility 2018

ETM v našej MŠ

18.09.2018 14:06
Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie...

—————