Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci MŠ:

Riaditeľka MŠ: Eva Kostovčíková

Poverená zástup. riad. Iveta Baková

 

Učiteľky jednotlivých tried:

I.trieda, A1, 3-4 ročné deti:   Iveta Neumeistrová, Mgr. Dana Lukčová

II.trieda, A2, 3-4 ročné deti a integrované do 3 rokov: riaditeľka Eva Kostovčíková, Iveta Baková, Žanna Rusinová

III.trieda, B1, 5-6 ročné deti: Mgr. Marianna Rovňáková, Iveta Macková

IV.trieda, B2, 5-6 deti: Slávka Rafajová, Anna Capuličová

V.trieda, C1, 4-5 ročné deti: Bronislava Kostovčíková, Beáta Hujdičová

VI.trieda, C2, 4-5 ročné: Jana Vargová, Jana Tirčová 

                                                                         

 

Školská jedáleň:

Riaditeľka školskej jedálne: Ľudmila Lukačová

Kuchárky: Mária Rimková, Iveta Galandová, Anna Parchovianská

 

Prevádzkoví zamestnanci:

Školník: Ján Galanda

Upratovačky: Anna Blichová, Anna Michaličková, Slávka Petraničová