Hasiči v našej MŠ - 27.9.2021

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101414-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101419-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101432-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101439-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101503-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101636-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101718-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101738-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101742-jpg/

—————

/album/hasici-v-nasej-ms-27-9-2021/20210927-101755-jpg/

—————

—————


Projekt: 

,,Keď si spolu zacvičíme, aj vírusy porazíme"

V tejto ťažkej pandemickej situácii je dôležité dbať na prevenciu zdravia už od útleho veku. Správnou životosprávou a pobytom na čerstvom vzduchu k tomu prispievame  aj v materských školách. V hlavách sa nám zrodila myšlienka podporiť túžbu detí k zdravému pohybu, a tak sme vypracovali projekt s názvom „Keď si spolu zacvičíme, aj vírusy porazíme“. Vďaka nemu sa nám podarilo zakúpiť sériu prvkov z kvalitného agátového dreva, ktoré využívame k rozvíjaniu psychomotorických kompetencií u detí. K veľkej lodi a dvojhojdačke pribudla veža  so šmýkačkou, vláčik, ďalšia dvojhojdačka, reťazová hojdačka, pníky a tyče, kladina. Realizáciou aktivít na týchto prvkoch motivujeme deti k zdravému pohybu a zároveň plníme ciele vo vzdelávacej oblasti Pohyb a zdravie, a to v súlade so Školským vzdelávacím programom „Domček veselých detí“.
Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutú dotáciu a rodičom za sponzorskú finančnú pomoc. Aj vďaka tejto pomoci naďalej podporujeme zdravý životný štýl detí, zveľaďujeme školský dvor a zlepšujeme stav exteriéru Materskej školy Leningradská 1, Michalovce


Tešíme sa na Vás v našej materskej škole     

 v školskom roku 2021/2022