Tlačivá na stiahnutie

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti: 
 
Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 237/2021 V. v. SR  zo dňa 12.8.2021:
 
Splnomocnenie k preberaniu dieťaťa z MŠ:
 
 
Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu bonusového zvýhodnenia: