Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

     
 
Materská škola Leningradská 1, Michalovce