Školský poriadok na školský rok 2021/2022

bude čoskoro upravený, aktualizovaný a dostupný

k stiahnutiu.

           

Materská škola Leningradská 1, Michalovce