Konzultačné hodiny

Riaditeľka MŠ: Eva Kostovčíková:

v pracovných dňoch od 11.30 hod. do 12.00. hod a po dohode s riaditeľkou

 

Riaditeľka školskej jedálne Ľudmila Lukáčová:

pondelok až štvrtok od 7.00. hod do 15.30. hod