Konzultačné hodiny

Riaditeľka MŠ - Daniela Ľochová

  • v pracovných dňoch od 11:30 hod. do 12:00 hod. a po dohode s riaditeľkou

 

Vedúca školskej jedálne - Ľudmila Lukáčová

  • pondelok až štvrtok od 7:30 hod. do 15:00 hod.