Konzultačné hodiny

Riaditeľka MŠ - Daniela Ľochová:

v pracovných dňoch od 11.30 hod. do 12.00. hod a po dohode s riaditeľkou

 

Riaditeľka školskej jedálne - Ľudmila Lukáčová:

pondelok až štvrtok od 7.30. hod do 15.00. hod.