Hymna MŠ

 
V našej materskej škole je každá trieda označená symbolom, aby deti ľahko našli triedy, kde chodia. Máme aj svoju veselú školskú hymnu. Spievame ju pri každej spoločnej slávnosti /na melódiu piesne Stonožka/.
 
Klopi, klopi na vrátka,
šikovné sme zvieratká,
spievame a tančíme, 
nikdy sa nenudíme.
/: Hop zvieratká, hop, hop, hopi.
Hop zvieratká, hop, hop, hopi.
Hop zvieratká, hop, hop, hopi,
do školičky hopi. :/
 
I.trieda - VEVERIČKY 
 
Veveričky šuškajú,
oriešky si chrumkajú.
Po stromoch si skáču,
veľkým chvostom hádžu.
/: Šuch, veveričky, šuch, šuch, šuchy.
Šuch, veveričky, šuch, šuch, šuchy.
Šuch, veveričky, šuch, šuch, šuchy,
máme pekné kožuchy. :/
 
II.trieda - RYBKY
 
My sme malé rybičky,
skáčeme do vodičky.
Vo vodičke plávame,
chvostíkami mávame.
/: Čľup, rybičky, čľup, čľup, čľupi.
Čľup, rybičky, čľup, čľup, čľupi.
Čľup, rybičky, čľup. čľup, čľupi,
do vodičky čľupi. :/
 
III.trieda - LIENKY
 
My sme lienky, lienočky,
my chránime rastlinky.
My sme lienky veselé,
pomáhame prírode.
/:La, lienočky, la, la, la, la.
La, lienočky, la, la, la, la.
La, lienočky, la, la, la, la,
najkrajšia je tráva. :/
 
IV.trieda - VČIELKY
 
Usilovné včeličky,
hľadajú si kvietočky.
Z kvetu na kvet sadajú,
sladkú šťavu hľadajú.
/: Bzuk, včeličky, bzuk, bzuk, bzuky.
Bzuk, včeličky, bzuk, bzuk, bzuky.
Bzuk, včeličky, bzuk, bzuk, bzuky,
poletíme na lúky. :/
 
V.trieda - STONOŽKA
 
Ja som malá stonožka,
na každej nohe ponožka.
Stonožka sa neháda,
to je proste paráda.
/: Hopsa, stonožka, hopsa, hopsa.
Hopsa, stonožka, hopsa, hopsa.
Hopsa, stonožka, hopsa, hopsa,
skáče hoc aj bosá:/
 
VI.trieda - ŽABKY
 
My sme žabky zelené,
v močiari narodené.
Kvákame a skáčeme,
vo vode si plávame.
/: Kva, žabky, kva, kva, kvaky.
Kva, žabky, kva, kva, kvaky.
Kva, žabky, kva, kva, kvaky,
náš močiar je veliký. :/