"Be active"

27.10.2017 14:20

Vyber si svoj šport

V rámci Európskeho týždňa športu heslom ktorého je „Be active“ sa v Michalovciach v mestskej športovej hale dňa 28. septembra 2017 uskutočnilo športové podujatie pod názvom „Vyber si svoj šport“ určené predškolákom materských škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Michalovce. Hlavným organizátorom podujatia bolo Mesto Michalovce – Odbor školstva a športu a jeho Koordinačná komisia mestských športových súťaží, ktoré v spolupráci s Olympijským klubom, základnými školami so športovými triedami: ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Ul. J. A. Komenského 1, ZŠ na Ul. školská 2, ZŠ na Ul. okružná 17 a so športovými klubmi: FBK Michalovce, ŠK Zemplín judo Michalovce, 1. BK Michalovce, MFK Zemplín Michalovce, Iuventa Michalovce, HK Mládež Michalovce a ŠK Comenium pri IV. ZŠ v Michalovciach predstavili predškolákom tieto športy: florbal, džudo, basketbal, hádzanú, hokej a atletiku. Zdravotné zabezpečenie podujatia poskytla Stredná zdravotnícka škola na Ul. Masarykovej 27. Odmenou za zvládnutie všetkých predstavených športových činností bolo ovocie od firmy Maddfruit. To, že organizovať takéto podujatia má veľký význam potvrdili organizátorom šťastné a usmiate tváričky detí, ktoré sa tohto podujatia zúčastnili.

 Aj deti z našej MŠ z triedy „Včielky“ sa zúčastnili, vyskúšali si rôzne športy, ktorým sa môžu venovať v budúcnosti.

—————

Späť