Cvičenie detskej pamäti www.eduworld.sk

06.04.2016 17:10

Hry na cvičenie detskej pamäti

Jaroslava Koníčková
Autor článku


V predchádzajúcom článku ste sa mohli dočítať o druhoch pamäti a tiež o tom, že každé dieťa už v predškolskom veku preferuje určitý typ zapamätávania. Už v tomto období sa u dieťaťa  vo zvýšenej forme prejavuje  vizuálna, sluchová, pohybová alebo hmatová pamäť. Dnes si povieme o tom, ktoré veľmi jednoduché hry sú vhodné na rozvíjanie určitého typu pamäti.

Vizuálna pamäť
Dieťaťu predložte skupinu vecí. Najprv začnite s menším množstvom. Môžu to byť hračky, karty, obrázky. Dieťa si začne predmety prezerať. Potom ich zakryte šatkou a povedzte dieťaťu, aby vymenovalo čo najviac predmetov, ktoré videlo. Ďalší spôsob hry spočíva v tom, že z uvedených predmetov skryte vždy jeden tak, aby to dieťa nevidelo. Keď sa na predmety opäť pozrie, má povedať, ktorá vec chýba. Alebo si zoberte 9 obrázkov či kariet a uložte ich do 3 radov. Po niekoľkých sekundách otočte karty lícom dole. Úlohou dieťaťa je zapamätať si správne umiestnenie jednotlivých obrázkov.

Sluchová pamäť
Dieťa môže napodobňovať rytmus, ktorý vytlieskate. Alebo povedzte dieťaťu 5-8 slov, pri čom iba jedno sa opakuje dvakrát. Dieťa má zistiť, ktoré je to slovo. Môžete tiež vymenovať určité množstvo čísel  alebo slov. Dieťa by malo po vás tieto slová alebo čísla zopakovať. Tiež je dobré, keď sa deti učia rôzne riekanky, pesničky, básničky. Vždy im prečítajte jeden riadok a nech to po vás dieťa  zopakuje. Ak je to potrebné, pomôžte mu. Postupne si zapamätá celý text.

Pohybová pamäť
Dovoľte svojmu potomkovi vyjadriť určitú pracovnú alebo športovú činnosť pohybom. Môžete sa hrať aj tak, že dieťa vám pohybom zahrá dej riekanky, rozprávky alebo pesničky. Toto sa deťom veľmi páči.

Hmatová pamäť
Deti s rozvinutou hmatovou pamäťou veľmi rady modelujú podľa predlohy z  plastelíny. Môžete im tiež dať triediť rôzne predmety zmiešané v nádobe. Môžu to byť guľôčky, gombíky, strukoviny, cestoviny, hračky z kinder vajíčok a podobne. Môžete dieťaťu povedať, aby našlo napríklad všetky guľôčky. Vyberať môže so zavretými očami. Hrať sa môžete aj tak, že so zavretými očami berie do rúk rôzne predmety a háda, čo to asi je. Môžete tiež dieťaťu kresliť na chrbát rôzne písmená alebo čísla a dieťa sa ich  snaží uhádnuť.

 

—————

Späť