Deň detí v našej MŠ

09.06.2016 13:21

Učiteľky jednotlivých tried už od rána pripravili zaujímavé hry pre detí ku ich veľkému sviatku na 1.júna. Po desiate sme sa všetci stretli na školskom dvore a zábava mohla pokračovať aktivitou ,,Trieda baví triedu". Ale najprv deti, z celej MŠ, privítala pani riaditeľka so svojou malou pomocníčkou - maňuškou Katkou. Vyzvala detí   z každej triedy, aby si vybrali z domčeka čarovné paličky. Potom nimi dirigovali celý školský orchester pri speve piesne ,,Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí..."                           Deti všetkých tried predviedli pekné tančeky pre svojich kamarátov. Potom v tanci pokračovali na ,,Diskotékovej párty ", kde zneli školským dvorom veselé a rytmické pesničky. Nasledovalo malé osvieženie a občerstvenie vo forme ,,hostinky". Takto posilnení oslávenci sa mohli pustiť do ,,Stavania hradov" v piesku. Krásne stavby hodnotila maňuška Katka so svojou čarovnou paličkou, ktorá šikovných stavbárov pochválila. Za odmenu im rozdala cukríky a sľúbila sladké dobrotky, keď sa pekne naobedujú. O tom, že sa Deň detí v našej MŠ vydaril, svedčili šťastné usmiate tváričky detí, ale aj pekné fotografie z osláv ich veľkého sviatku.

—————

Späť