Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2016 16:31

Deň Zeme sme realizovali 22. apríla a v tento deň prišli všetky deti oblečené v zelenom. Veď už aj malí predškoláci vedia, že našu Zem si musíme chrániť, starať sa o ňu, neničiť a nešpiniť ju, aby bola pekná zelená. Deti vedieme k ochrane prírody a životného prostredia hravou formou, rozhovormi, básničkami, piesňami a eko- hrami. Tak to bolo aj na dnešnom Dni Zeme, keď si ráno každá učiteľka pripravila v triede zaujímavé eko-činnosti pre deti a po desiate sme sa všetci stretli na školskom dvore. Spoločný projekt ,, Deň Zeme v našej MŠ" nám predstavila, zmotivovala a priblížila pani učiteľka Slávka Rafajová z triedy Lienky. Počasie nám prialo a tak sme mohli veselo realizovať jednotlivé aktivity. Náš program vyzeral takto:

1. Nalepovanie vystrihnutých rúk na planétu Zem

2. Spev piesne ,,Príroda je krásna vec"

3. Vypletanie názvu na plot krepovým papierom ,,DEŇ ZEME" 

4. Zbieranie odpadkov do vedierok v rukaviciach v areáli MŠ

5. Triedenie odpadu do príslušných nádob - papier, sklo, plasty, kov

6. Vyfarbovanie Zeme farebnými kriedami na veľkej ploche - kvetmi, stromami, zvieratkami, všetkým, čo sa na Zemi nachádza

7. Spoločná hudobno-pohybová hra ,,Zázračné koleso"

Náš Deň Zeme sa nám vydaril a všetky deti si z neho odniesli nielen veľa zážitkov, skúseností, ale aj dobrý pocit. A zase sme urobili krôčik k tomu, aby deti postupne získavali vzťah k prírode, okoliu, k celej našej planéte Zem. A tak si môžeme veselo spievať: ,,Príroda je krásna vec, tam je zajac tu mravec. Aha, tam je dubáčik, vedľa neho slimáčik. Máš prírodu rád, buď jej kamarát, nešpiň ju a nehádž smeti, môžme sa v nej spolu hrať...."

—————

Späť