Deň Zeme v našej MŠ

21.04.2017 23:56

Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, 21.apríla 2017, sme sa spolu s deťmi intenzívnejšie venovali práve environmentálnym aktivitám. Vedieme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť prírody,  uvedomovali si nebezpečenstvo jej znečistenia a potrebu jej ochrany. Cieľom aktivít v rámci Dňa Zeme bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v našej materskej škole  bol dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít a bol jedným z tých, ktorý u detí vytvára trvalé puto spojenia s prírodou a so skrášľovaním životného prostredia v rámci environmentálnej výchovy. Deň Zeme sa niesol aj v znamení sadenia stromčekov. Každá trieda si zasadila s pomocou uja školníka svoj stromček, o ktorý sa bude starať a pozorovať ako rastie. Deti prišli do MŠ oblečené v zelenom, čím vyjadrili podporu zelenej prírode. Veď krásna zelená Zem, plná stromov, rastlín, kvetov je rajom nielen pre  živočíchy, ale aj oázou pre všetkých ľudí na celej Zemi.

—————

Späť