Deň Zeme v našej MŠ

22.04.2021 06:50

22. apríl je Deň Zeme a aj my v MŠ si ho každoročne pripomíname.
Ochranu životného prostredia vštepujeme deťom v našej MŠ celoročne, no v  tento deň, sa spolu s deťmi intenzívnejšie venujeme práve environmentálnym aktivitám. Vedieme deti k tomu, aby vedeli precítiť krásu a rozmanitosť prírody,  uvedomovali si nebezpečenstvo jej znečistenia a potrebu jej ochrany. Cieľom aktivít v rámci Dňa Zeme je rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu, a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v našej materskej škole  bol stále dňom  veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít a bol jedným z tých, ktorým u detí vytvárame trvalé puto  s prírodou. Mnohé deti chodia v tento deň do MŠ oblečené v zelenom, čím vyjadrujú podporu zelenej prírode. Veď krásna zelená Zem, plná stromov, rastlín, kvetov je rajom nielen pre  živočíchov, ale aj oázou pre všetkých ľudí na celej Zemi.
Zaujímavé environmentálne aktivity realizujú pani učiteľky s deťmi  nielen v triedach, ale hlavne vonku, priamo v prírode. Aktivity stále prevádza aj veselý spev detí a celým školským areálom sa nesú tóny krásnej piesne o prírode:

,,Príroda je krásna vec. Tu je zajac, tam mravec. Aha tu je dubáčik, vedľa neho slimáčik. Máš prírodu rád, buď jej kamarát. Nenič ju a nehádž smetí, môžme sa v nej spolu hrať...“

Deň Zeme si pripomeňte so svojimi deťmi cez víkend výletom alebo prechádzkou do prírody. A urobte niečo užitočné pre našu prírodu – stačí len maličkosť, ktorou prispejete k ochrane našej planéty. Veď z maličkostí sa skladajú veľké veci. Ale hlavne učte svoje deti k láske k prírode a ochrane životného prostredia.
Veďte svoje deti k triedeniu odpadu a zberu papiera. To, čo vidia od malička v rodine, stane sa pre nich samozrejmosťou aj v neskoršom veku. Deti sú naša budúcnosť  a planéta je v rukách ľudí , ktorí na nej žijú. 
Ďakujeme.

 

—————

Späť