ETM v našej MŠ

18.09.2018 14:06

Európsky týždeň mobility prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. V roku 2017 bol Európsky týždeň mobility doposiaľ najúspešnejší, vďaka zapojeniu vyše 2500 obcí a miest.

Téma ETM 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla. 

Aj tento rok sa naša materská škola zapojila do ETM a vyzvala rodičov, aby prišli do MŠ peši,  na bicykli alebo hromadnou dopravou. 18. septembra sa konali v jednotlivých triedach a na školskom dvore  rôzne aktivity zamerané na propagáciu mobility medzi deťmi. Deti prišli do MŠ na bicykloch, kolobežkách a tí najmenší mali odrážadlá a autíčka. Edukačnými dopravnými aktivitami sa učili a precvičovali  najzákladnejšie pravidlá cestnej premávky a hrali sa aj pohybové hry na dopravné, prostriedky, chodcov, cyklistov. Zábavnou formou sme viedli deti k pochopeniu, aké dôležité je chodiť peši alebo na bicykli, že robíme dobre nielen pre životné prostredie, ale aj pre svoje zdravie.

—————

Späť