Európsky týždeň mobility v našej MŠ

22.09.2016 14:07

Európsky týždeň mobility


Mestá a obce mali možnosť zapojiť sa do najväčšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách v dňoch 16. až 22. septembra. ETM na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. “Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy. Vyvrcholením ETM je Deň bez áut 22. septembra.
Samosprávy v kampani v rámci ETM vyzvali svojich obyvateľov, aby využívali ekologickejšie formy dopravy ako chôdza, bicykel či hromadná doprava. ETM zároveň podporuje zriaďovanie peších zón a iných opatrení, ktoré z verejných priestranstiev miest a obcí pomáhajú vytláčať nadmernú automobilovú dopravu. To má prispieť k zníženiu množstva emisií oxidu uhličitého v ovzduší.
Obce a mestá, ktoré sa zapojili do kampane, si môžu vybrať aspoň jednu z troch okruhov aktivít. Môžu sa rozhodnúť pre prijímanie trvalých opatrení, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok, ako napríklad vybudovanie pruhu pre cyklistov či rozšírenie chodníkov. Môžu sa tiež zapojiť do Dňa bez áut alebo vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch aktivít, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility. Obce a mestá môžu získať aj národnú cenu ETM 2016, a to v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.
Aj naša MŠ sa zapojila do Európskeho týždňa mobility, a to hlavne dňa 22.septembra 2016, kedy rodičia s deťmi využili alternatívny spôsob dopravy do MŠ. Mnohí prišli na bicykloch, kolobežkách alebo peši. V areáli MŠ, aj mimo neho sa realizovali pohybové a zábavné aktivity pri ktorých deti využili svoje bicykle, kolobežky alebo iné detské dopravné prostriedky. Deň mobility priniesol veľa zábavy, dobrodružstva na kolesách, ale aj poučenia o tom, že hýbať sa je zdravé a zaujímavé pre všetkých. A prísť do MŠ na bicykli môžu aj častejšie a auto môže  pokojne ostať doma, pokiaľ to čas a počasie dovolia. Potrebná je však hlavne chuť a dobrá vôľa prekonať pohodlie a vytiahnuť bicykle alebo iné alternatívne zdroje dopravy. Alebo si ráno privstať a prísť jednoducho peši...Veď, čo by človek neurobil pre svoje zdravie?

 

—————

Späť