Jesenné športovo-turistické vychádzky

25.10.2019 00:00

Jesenné športovo-turistické vychádzky
V jesenných mesiacoch realizovali jednotlivé triedy športovo-turistické vychádzky zamerané na spoznávanie okolitej prírody, rozširovanie vedomosti i praktických skúsenosti z oblasti rastlinnej a živočíšnej ríše. Deti si mali možnosť vyskúšať chôdzu v rôznom teréne, prekonávanie prírodných prekážok i hry v prírode. Rozvíjali si všetky oblasti rozvoja osobnosti: psychomotorickú, kognitívnu i sociálno -emocionálnu. Spoločnými aktivitami precvičovali pohybové schopnosti, uplatňovali zručnosti, osvojovali si základy ekologického cítenia a ochrany prírody.

—————

Späť