Medzinárodný deň detí

31.05.2021 21:49

Medzinárodný deň detí -  MDD  je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne /ale nie všade/ oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí /World Conference for the Wellbeing of Children/ v Ženeve, vo Švajčiarsku v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo v svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Nie je úplne jasné, prečo práve 1. jún bol vybraný ako MDD. Avšak tento dátum je na svete najobľúbenejší, oslavuje sa vo viac ako 21 krajinách.
Aj my v našej MŠ každoročne oslavujeme Deň detí. Tento rok oslávia detí svoj deň v jednotlivých triedach zaujímavými aktivitami a určite ich čaká aj prekvapenie – darčeky ku Dňu detí.

 

—————

Späť