Naši malí olympionici

26.05.2016 22:34

Tak ako každý rok, aj tento, sa konala v mesiaci máj naša Školská olympiáda. Deti súťažili v športovom areáli VII.ZŠ na ulici Krymská. Svoje pohybové schopnosti uplatňovali v týchto športových disciplínach:

- beh na 10 m /3-4 ročné deti, beh na 20 m /4-5 a 5-6 ročné deti

- hod kriketovou loptičkou

- slalomový beh

- skoky  znožmo cez kruhy 

- slalom na kolobežke / 4-5 a 5-6 ročné deti/

Športové výkony boli merané a zapisované učiteľmi telesnej výchovy, ktorým pomáhali aj žiaci ZŠ. Deti sa tešili, že športujú ako naozajstní športovci na olympiáde. Veď naša športová olympiáda mala aj naozajstnú olympijskú vlajku a skutočný olympijský oheň. No asi najväčšiu radosť urobili deťom olympijské medaily, hoci boli len papierové. Všetci malí športovci sa veľmi snažili a podali pekné športové výkony, za čo boli odmenení nielen medailou, ale aj diplomom. Celá akcia sa vydarila a prialo nám aj počasie. Zase sa potvrdilo, že spolupráca so ZŠ je na veľmi dobrej úrovni, za čo ďakujeme nielen vedeniu ZŠ, ale aj všetkým zúčastneným učiteľom a žiakom.

—————

Späť