Naši speváci na súťaži Zlatý slávik 6.4.2016

06.04.2016 16:18

Najlepší speváci z tried predškolákov reprezentovali našu MŠ na mestskej súťaži v speve moderných a ľudových piesní. Táto súťaž sa koná každoročne v rámci všetkých mestských materských škôl a realizuje sa stále v inej MŠ. Tento rok sa mestské kolo Zlatého slávika uskutočnilo v IV. MŠ na ulici Školská 5, Stráňany. Z našej MŠ bolo ťažko vybrať tých najlepších, pretože veľa deti disponuje pekným melodickým hlasom, avšak zúčastniť sa mohli len 2 speváci. Nakoniec sme presadili možnosť, aby reprezentovali aspoň tri deti - Karolínka Vargová, Emka Struňaková a Daniel Pokoželec. Všetci traja boli veľmi šikovní a úspešní. 1. miesto v speve modernej piesne získala Karolínka Vargová z triedy Veveričky. Vyhrala naozaj v silnej konkurencií detí z ostatných materských škôl. Všetkým zúčastneným spevákom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ich budúcej speváckej kariére.

—————

Späť