Prečo je dôležité naučiť dieťa strihať nožnicami

30.11.2021 18:56

Prečo je dôležité naučiť dieťa strihať nožnicami?
Učiť sa v detstve používať nožnice je aktivita, ktorú mnohé deti, najmä chlapci, odmietajú. Spočiatku to môže byť frustrujúce pre deti aj rodičov. Ale naučiť sa používať nožnice má v skutočnosti veľa výhod a rozvíja dôležité zručnosti, ktoré budú deti sprevádzať v nadchádzajúcich rokoch.
V skutočnosti, čím skôr sa deti naučia používať nožnice, tým lepšie. Vedieť dobre strihať nožnicami je dôležité pre mnohé predškolské a školské aktivity vrátane umenia a remesiel. Deti môžu mať zručnosti na používanie malých nožníc vo veku od troch do štyroch rokov, ale zručnosti s nožnicami sa úplne rozvinú až vo veku 6 rokov. Schopnosť správne používať nožnice otvára dvere mnohým ďalším dôležitým zručnostiam, ako je písanie ich mena alebo písmen abecedy, viazanie šnúrok, zapínanie bundy, upratovanie aj jedenie. Existuje teda niekoľko významných dôvodov, prečo by ste mali naučiť svojich predškolákov používať nožnice.

Dôvody, prečo podporovať deti v učení strihania


1. Rozvoj bilaterálnej koordinácie
Ide o schopnosť detí koordinovať obe strany tela súčasne kontrolovaným spôsobom. Strihanie je úloha, ktorá demonštruje potrebu detí používať pri vykonávaní jednotlivých úloh súčasne ľavú aj pravú ruku, pričom jednou rukou drží papier a druhou otvára a zatvára nožnice. Táto zručnosť sa hodí, keď robíte veci, ako je napríklad otváranie obálky, zapínanie košele či umývanie riadu.

2. Rozvíja jemné motorické zručnosti
Strihanie nožnicami vyžaduje otvárací a zatvárací pohyb ruky, čo zlepšuje zručnosť prstov a posilňuje drobné svaly ruky. Tieto zručnosti sú základom pre uchopenie ceruziek, písanie, manipuláciu so vzdelávacími materiálmi.

3. Koordinácia ruka-oko
Rozvíja sa, keď musíte súčasne používať ruky a oči, čo je dôležitá súčasť strihania. Aby mohli sledovať línie a tvary a strihať ich nožnicami, potrebujú mať zrakové vnímanie (byť schopné vidieť tvar, ktorý strihajú) a vizuálnu motorickú integráciu (koordinácia oko-ruka). Musia byť schopné vizuálne rozlíšiť, akým smerom ide čiara, ktorú strihajú, a potom musia byť schopné pohybovať nožnicami a ovládať nožnice, aby ich prinútili ísť tiež týmto smerom. Keď sa deti ešte len učia strihať, sledovanie rovnej čiary naprieč papierom je dobrý začiatok, aby mohli koordinovať vizuálne motorické aspekty strihania. Potom môžete prejsť na dlhšiu čiaru na rezanie, potom na zakrivenú čiaru a potom na jednoduché tvary, ako je štvorec, trojuholník a kruh. Keď si deti osvoja základné tvary, môžete prejsť k vystrihovaniu zložitejších tvarov, ako je hviezda alebo kvet, kde musia obchádzať časti obrázka. Koordinácia oko-ruka je nevyhnutná aj pri úlohách, ako je chytanie a hádzanie lopty, zapínanie kabáta alebo jedenie lyžičkou či vidličkou. 

4. Zlepšenie sústredenia a pozornosti
Pri používaní nožníc je potrebná sústredenosť a zmysel pre detail. Pri strihaní nožnicami sa deti naučia, ako venovať pozornosť detailom, čo je kľúčové aj v každodennom živote.

5. Pomôže určiť dominantnú ruku
Používanie nožníc pomôže vám aj deťom zistiť, ktorá ruka je dominantná a ktorá pomáha. Deti budú dominantnou rukou otvárať a zatvárať nožnice a pomocnou rukou držať papier a otáčať ním, ak je to potrebné.

Kým sa deti naučia používať nožnice, mali by mať efektívne zvládnuté niektoré základné koordinačné a motorické zručnosti. Keď deti zvládnu tieto základné úlohy, môžu sa cítiť istejšie pri začatí práce s nožnicami.


• Otváranie a zatváranie každej ruky - jedným z najzakladanejších pohybov pre deti je niečo uchopiť. Novorodenci vykazujú úchopový reflex, ale to je iné ako kognitívne držanie predmetu. Schopnosť otvárať a zatvárať každú ruku pomáha preklenúť priepasť medzi držaním niečoho reflexom a držaním niečoho, pretože to chcete držať.

•  Izolácia palca, ukazováka a prostredníka - schopnosť izolovať pohyb medzi palcom a prstami je kľúčom k tomu, aby mohli držať predmety a manipulovať s nimi.

• Ovládajte zápästia, predlaktia a ramená - na zvládnutie papiera a nožníc je potrebný koordinovaný obojstranný pohyb. Deti by mali byť schopné používať a pohybovať zápästiami, predlaktiami a ramenami s dobrou kontrolou.

• Používanie rúk vo vzájomnej spolupráci - deti by mali byť schopné používať svoje ruky koordinovaným spôsobom. Schopnosť používať jednu ruku na pomoc druhej je nevyhnutným krokom k dobrej zručnosti strihania nožnicami.

Ako držať nožnice


Každý má svoj vlastný štýl držania nožníc. Ak však dostanete príležitosť naučiť svoje deti, potom je to dobrý spôsob umiestnenie ukazováka dopredu. To pomáha lepšie ovládať nožnice. Tento úchop zároveň posilňuje tie isté svaly, ktoré deti potrebujú na kreslenie a písanie. Tipy, ako zabezpečiť, aby deti používali nožnice správne:


1. Uistite sa, že sedia správne na stoličke a pri stole.
2. Pred správnym strihaním papiera si nacvičte činnosť otvárania a zatvárania nožníc.
3. Pri používaní nožníc na strihanie papiera sa uistite, že palec smeruje nahor.
4. Povzbudzujte deti, aby držali papier pomocnou rukou.
5. Cvičte, cvičte, cvičte – začnite nácvikom strihania rovných a zakrivených čiar, pokračujte kruhom a základným tvarom, ako sú štvorce a trojuholníky.
6. Je tiež dôležité, aby ľaváci vždy používali nožnice pre ľavákov, pretože čepele sú pripevnené inak a ovplyvňujú ich schopnosť vidieť čiaru alebo miesto, kde strihajú.

 

—————

Späť