Predškoláci v ZŠ

06.04.2016 15:57

V rámci spolupráce so základnými školami sa uskutočnilo viacero stretnutí predškolákov so staršími kamarátmi a učiteľmi ZŠ. Budúci prváci navštívili VII.ZŠ Krymská 5, III.ZŠ Moskovská 1 a Cirkevnú základnú školu. Mali možnosť prezrieť si triedy, vyskúšať si sedieť v prváckych laviciach, ale aj preveriť svoje predčitateľské i predpisateľské vedomosti. S učiteľmi chémie realizovali zaujímavé pokusy a v tvorivých dielňach uplatnili výtvarné a pracovné zručnosti, kreativitu, fantáziu pod vedení skúsených učiteľov. Deti zaujala aj práca na interaktívnej tabuli, s ktorou už majú skúsenosti z aktivít v  materskej škole. Na záver piesňami pozdravili žiakov i učiteľov vo ,,veľkej škole" a rozlúčili sa sa s radostným očakávaním, že onedlho budú tiež naozajstní prváci.

—————

Späť