Rituály v rodine sú dôležité

28.09.2016 21:06

Rituály sú v rodine dôležité. Budujú vzájomnú blízkosť

Deti potrebujú určitú dávku slobody, ale dôležité sú aj zvyky a rituály. Práve tie im dávajú pocit bezpečia, stability a vzbudzujú v nich radosť z očakávania. Jedným slovom, majú sa vždy na čo tešiť. Očakávanie je tak  spojené s nádejou, že dieťa môže opäť prežiť niečo pekné. A preto sú v rodinách dôležité rituály spojené s určitými tradíciami a zvykmi. Niektoré tradície sú v rodinách špecifické a niektoré sú približne rovnaké. Napríklad rôzne oslavy, sviatky a podobne. Spoločné rituály posilňujú rodinu i priateľstvo. Sú dôležitým spojivom medzi ľuďmi. Pripomínajú im spoločné hodnoty a vzájomnú spolupatričnosť. Rešpektovanie tradícií a rituálov vnáša do života pokoj a harmóniu. A takéto prostredie je potrebné aj na optimálny vývoj dieťaťa. Rituál je určitá oslava života a  je tiež  opakovaná a zmysluplná spoločná činnosť s motívom upevňovanie vzájomných vzťahov a väzieb. Rituál má vždy vnútorný zmysel a hodnotu. Rituály nemusia byť ani veľkolepé, ani honosné. Dôležitý je ich motív a ich hodnota. Sú dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Takéto miesta odpočinku sú v každodennom živote zároveň miestami stretnutí a dávajú všetkým zúčastneným novú energiu na povinnosti a úlohy, ktoré ich čakajú.
Všedný deň s deťmi môžu rituály zásadne uľahčiť. Pretože všetko, čo sa pravidelne opakuje a odohráva podľa rovnakej schémy, akceptujú deti ľahšie. Sviatky, oslavy a opakované činnosti sú opornými bodmi v živote a umožňujú nám lepšiu orientáciu počas roka. Veľa detí, ale i dospelých myslí v takýchto v  časových úsekoch, ktoré sa viažu k určitým rituálom. Od narodenín do Vianoc, od Troch kráľov do Veľkej noci, od menín do prázdnin a podobne. Čas sa tak delí podľa osobných a rodinných udalostí na osobný kalendár každej rodiny.
Rituály sú v rodine dôležité. Budujú vzájomnú blízkosť a vzájomnosť, stabilizujú rodinné spolužitie, vnášajú do vecí poriadok a zmysel, uľahčujú procesy zmeny. Preto sú nenahraditeľné. Ba čo viac, sú životne dôležité pre zdravú a príjemnú rodinnú klímu, lebo rituály, ako oázy pokoja a oddychu, pomáhajú rodičom i deťom nachádzať harmóniu a vyrovnanosť. Vytvárajú tiež pevné korene. Ťažko sa menia. Netreba sa báť vytvárať i nové rituály. Život sa mení, veci sú stále v pohybe. Mnohé rituály sa vyvíjajú prirodzene. Iným treba trochu pomôcť. Vložiť trochu energie a záujmu. Vniesť do nich kus svojho osobného vkladu. Rituály treba vytvoriť i udržovať. Dávajú zmysel i pokoj. Obohacujú náš život a robia ho radostnejším. Tradície udržujú hodnoty. Spájajú nás s minulosťou a otvárajú dvere do budúcnosti.

Každodenné rituály
Napríklad spoločné stolovanie pri raňajkách či večeri. Pravidelné čítanie rozprávky deťom pred spaním alebo spievanie pesničiek pri večernom umývaní. Práve pri rituáloch, ktoré súvisia s ukladaním na spánok, trvajú deti na tom, aby sa všetko vždy odohrávalo rovnako.  Večer totiž deti ešte raz spracúvajú zážitky zo dňa a rozlúčka s dňom im niekedy padne zaťažko. Láskyplné rituály pri ukladaní na spánok potom nadobúdajú predovšetkým večer zvláštny význam. Dodávajú istotu a zbavujú dieťa strachu. Pohladenie, veselý veršík, uspávanka, rozprávka na dobrú noc, mamin alebo otcov známy hlas v blízkosti. Všetko toto poskytuje dieťaťu uvoľnenie napätia a umožňuje im spokojne zaspať. Dôležité sú aj spoločné odchody do práce a škôlky. Príchod po dieťa do škôlky v približne rovnakom čase dáva dieťaťu pocit istoty. Deti si takýmto spôsobom zvykajú aj na určitý denný režim.

Víkendové rituály
Ani počas voľných dní nemusíme zabúdať na rituály, ktoré robia radosť nám i našim deťom. Pre niekoho to môžu byť pravidelné návštevy u starej mamy, pre iného spoločenské hry v sobotu večer. Práve cez víkend môžeme deťom navariť ich obľúbené jedlá, ktoré jedia len cez víkend, popoludní vymyslíme program, pri ktorom je celá rodina spolu. Môže to byť návšteva kina, prechádzka v parku, spoločné bicyklovanie, plávanie. A keď prší, je krásne, keď sú všetci v jednej miestnosti, rozprávajú si príbehy alebo spoločne čítajú knihy. Práve tieto okamžiky sú pre deti signálom, ktorý oddeľuje bežný týždeň od víkendu. A práve tieto chvíle patria medzi tie, na ktoré deti najradšej spomínajú.

Sviatky, oslavy a nevšedné udalosti
Veľmi príjemné sú pravidelné sezónne rituály. Napríklad Vianoce, Veľká Noc, narodeniny, meniny. Spoločné prípravy, spoločné zdobenie stromčeka, či spoločné návštevy priateľov a príbuzných. Alebo pravidelná celorodinná zimná sánkovačka či lyžovačka. Drobné, ale veľmi pekné spoločné rituály. Aj  každá podstatná zmena v živote by mala byť sprevádzaná spoločným rituálom. Nemali by sme zabúdať na spoločné oslavy pri narodení dieťaťa, ukončení školy, promócii  alebo nasťahovaní sa  do nového bytu. To všetko sú dôležité momenty v živote rodiny. Rituály nám umožňujú vážiť si tieto chvíle. Sú to dôležité a často neopakujúce momenty.

Dovolenkové rituály
Mnoho rodín si vytvára svoje rituály aj počas prázdnin a dovoleniek. Sú to napríklad každoročné výstupy na nejaké pohoria, každoročné stretnutia na chate s priateľmi, každoročná návšteva niektorého z kúpalísk. Samozrejme, deti majú rady aj prekvapenia, sú šťastné, keď môžu vidieť niečo nové, ale na druhej strane sa tešia aj určitým zaužívaným stereotypom, na ktoré sa môžu tešiť každý rok.

—————

Späť