Senzitívne obdobia od narodenia do šiestich rokov

05.11.2019 20:00

Senzitívne obdobie zmyslu pre poriadok vrcholí u detí okolo 2,5 roka

 

Marcela Kozejová Palkechova
Autor článku

 

Deti v určitom období potrebujú opakovať činnosti a pevný režim. / Foto: Bigstock

Deti prechádzajú rôznymi fázami intelektuálneho záujmu a zvedavosti, keď ich fascinujú rôzne veci z ich okolitého prostredia. V Montessori pedagogike sa označujú tieto štádiá ako senzitívne obdobia. Maria Montessori rozlíšila niekoľko senzitívnych období, ktoré nastávajú od narodenia do veku asi 6 rokov.

 

Akými senzitívnymi obdobiami deti od narodenia do šiestich rokov prechádzajú?

 1. Pohyb (od narodenia do jedného roka) nastáva koordinácia pohybov. Dieťa sa učí uchopovať, dotýkať, otáčať, liezť, chodiť. Preto je veľmi dôležité prispôsobiť priestor tak, aby sa mohlo voľne pohybovať.
 2. Jazyk (od narodenia do šiestich rokov) od rôznych zvukov dieťa začína tvoriť slová, zo slov tvorí frázy a vety. Ak v tomto období na dieťa hovorí každý z rodičov iným jazykom, dieťa bude plynule hovoriť oboma jazykmi.
 3. Drobné predmety (od prvého roku do štyroch rokov) deti sú fascinované malými predmetmi a detailmi, vďaka ktorým si rozvíjajú koordinácia zraku s rukami a zlepšuje sa ich jemná motorika.
   
 4. Správanie/Zdvorilosť (od dvoch do šiestich rokov) deti pozorujú a imitujú správanie dospelých a toto správanie si osvojujú.
 5. Zmysly (od dvoch do šiestich rokov) deti vnímajú svet okolo seba zmyslami od narodenia, ale od dvoch rokov ich fascinujú zmyslové zážitky: chuť, zvuk, dotyk a vôňa.
 6. Písanie (od troch do štyroch rokov) Montessori zistila, že písanie predchádza čítaniu a začína pokusmi písať písmenká a čísla ceruzkou.
 7. Poriadok (od dvoch do štyroch rokov) deti v tomto období zbožňujú režim, konzistenciu a opakovanie. Všetko musí mať svoje miesto.
 8. Hudba (od dvoch do šiestich rokov) ak je hudba súčasťou každodenného života, dieťa začne prejavovať spontánny záujem o melódiu a rytmus.
 9. Chodenie na toaletu (od 18 mesiacov do troch rokov)
 10. Čítanie (od troch do piatich rokov) v tomto období deti prejavujú prirodzený záujem o symboly a zvuky, ktoré tieto symboly predstavujú.
 11. Priestorové vnímanie (od štyroch do šiestich rokov) keď si dieťa osvojí priestorové vnímanie, bude schopné riešiť komplexné hlavolamy.
 12. Matematika (od štyroch do šiestich rokov) Montessori vytvorila rôzne aktivity, ktoré pomáhajú deťom v tomto senzitívnom období „zažiť“ čísla.

Každé obdobie zodpovedá chvíli, keď je dieťa pripravené získať určité konkrétne charakteristiky a zručnosti. Senzitívne obdobie je akési nutkanie, ktoré malé dieťa motivuje zamerať sa na určitú vec a deň čo deň ju skúmalo bez toho, aby sa začalo nudiť. Začiatok a koniec každého senzitívneho obdobia je u každého dieťaťa individuálny, preto je nutné dieťa sledovať a reagovať naň v danom čase. Úlohou rodiča je vystaviť deti materiálom či skúsenostiam, ktoré sa zhodujú s každým senzitívnym obdobím, keď k nemu dôjde, pretože vhodnou stimuláciou dokáže rodič podporiť získavanie rôznych znalostí a skúseností. Ak pochopíte, v akom štádiu sa práve nachádza vaše dieťa a využijete správne túto príležitosť, môžete tak významne ovplyvniť vývin dieťaťa a efektívnejšie podporiť jeho učenie. Senzitívne obdobie trvá len určitý čas. Ak deti teda nie sú vystavené správnym zážitkom a podnetom v správnom čase, príležitosť pominie. Zručnosť sa síce môže neskôr naučiť (napríklad písať), ale bude to vyžadovať oveľa viac úsilia.

Vhodnou stimuláciou počas období môžete docieliť u detí nasledovné:

láska k poriadku,

láska k práci,

hlboká spontánna koncentrácia,

láska k tichu a samostatnej práci,

dôvera a poslušnosť,

nezávislosť a iniciatíva,

spontánna sebaistota

Čo znamená senzitívne obdobie zmyslu pre poriadok?

Citlivé obdobie pre poriadok začína od narodenia a vrcholí medzí 18 mesiacom a 2,5 rokom, trvá ale až do veku piatich rokov. Toto obdobie sa vyznačuje túžbou po dôslednosti a opakovaní. V tom čase sa prejavuje vášnivá láska k zavedeným rutinám. Deti v tomto vekovom rozmedzí túžia po dôslednosti vo svojom prostredí a v dennom rozvrhu. Môžu vás nútiť opakovať tú istú básničku, počúvať tú istú pieseň, či chodiť na prechádzky tou istou cestou. Narušenie tejto zavedenej rutiny môže mať za následok výbuchy hnevu. Ak sa prejavy neinterpretujú správne, dieťa môže byť považované za agresívne, hnevlivé či vzdorujúce. No občas stačí len pochopiť, že dieťa pociťuje takmer až fyziologickú potrebu po zavedenom postupe. Ak mu ho doprajete, tak sa dieťa upokojí, lebo v jeho vnímaní, je všetko tak, ako má byť.

 

Čo robiť počas takéhoto obdobia?

Je dôležité udržiavať v prostredí detí poriadok, pretože to pomáha dieťaťu vytvoriť si vnútorný poriadok. Dieťa môže mať záchvaty hnevu, pretože veci nie sú tak ako je zvyknuté. Dieťa občas ukladá na svoje miesto niektoré veci, ak nie sú tam, kde majú byť, napríklad papuče na nohy a podobne. Denné postupy by mali zostať rovnaké a len zriedkavo prerušované, mali by byť jasne definované základné pravidlá. Zároveň toto obdobie viete využiť, na to, aby sa dieťa naučilo, kam patria jeho hračky, knihy a podobne. Stačí im vytvoriť taký priestor, aby samé dokázalo dočiahnuť. Už malé dieťa si tak po každom hraní dokáže upratať svoje hračky samé bez toho, aby ste ho upozorňovali.

 

—————

Späť