Slávnostná akadémia k 30. výročiu MŠ

08.09.2016 17:12

 SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA K 30. VÝROČIU MŠ

12. mája 2016 sa konala v Mestskom kultúrnom stredisku slávnostná akadémia k 30.výročiu našej Materskej školy Leningradská 1, Michalovce pod názvom ,,Domček veselých detí". Po slávnostnom privítaní pani riaditeľky Evy Kostovčíkovej nasledoval príhovor pána primátora Viliama Zahorčáka. Deti 6-tich tried sa predstavili tancami, ktoré prezentovali predprimárnu výchovu a vzdelávanie. Svojimi tanečnými kreáciami vniesli divákov do sveta hier, pohybových cvičení, edukačných aktivít a previedli obecenstvo celým denným poriadkom v materskej škole. Na úvod sa predstavila trieda Lienky  s krásnym slniečkom, ktoré budí detí do materskej školy. Postupne zobudilo a predstavilo v tanci všetky triedy a ich symboly- Stonožky, Žabky, Rybky, Včielky i Veveričky. Trieda Žabky, najmladšie detičky, sa hrali a tancovali hudobno-pohybové hry na ľudovú nôtu. Deti z triedy Rybky ukázali edukačné aktivity na predčitateľskú gramotnosť s písmenkami a číslami. Včielky sa hrali hry na pobyte vonku a tancovali s kamarátmi motýľmi. Nasledovala trieda predškolákov Stonožka, ktorá na pódiu snívala krásne sny o vílach a škriatkoch. Na záver predškoláci z triedy Veveričky predstavili tanečný krúžok a predviedli svoje pohybové zručnosti v pestrej choreografií rôznych tanečných štýlov. Všetky deti  na pódiu dokázali, aké sú šikovné a ako vedia uplatniť v tanci svoje schopnosti, ktoré získali v materskej škole prostredníctvom pestrej palety hier a edukačných aktivít. Celým programom sprevádzal divákov ujo Ľubo, ktorý je u detí veľmi obľúbený. Diváci, ktorých sa tu zišlo veľmi veľa, odmenili deti neutíchajúcim potleskom. Oslava detí v MŠ pokračovala na druhý deň v materskej škole. Na svoje detské roky a chvíle v MŠ si zaspomínali nielen rodičia detí ale aj babky, dedkovia a všetci čo, prišli medzi nás.

 

 

—————

Späť